wycena wartości nieruchomości
18 lutego 2020

Kategoria:
Finanse

Jakie uprawnienia powinien posiadać rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się zazwyczaj wyceną wartości nieruchomości. Zawód ten usankcjonowano zapisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego natomiast określił zawód rzeczoznawcy majątkowego, jako zawód obdarzony szczególnym zaufaniem publicznym oraz podlegający ochronie prawnej. Od jakiegoś czasu można znaleźć wielu chętnych na to stanowisko. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy nie jest jednak takie proste. Jakie kwalifikacje musi więc posiadać rzeczoznawca majątkowy i czym dokładnie się zajmuje?

Jakie kwalifikacje musi posiadać rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość nieruchomości, więc jego zawód jest bardzo odpowiedzialny. Z tego powodu musi on ukończyć szkołę wyższą, odbyć praktykę zawodową, a co najważniejsze posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Aby je uzyskać, najpierw należy zdać egzamin na rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli wynik będzie zadowalający, Minister Inwestycji i Rozwoju przyznaje uprawnienia zawodowe. Następnie rzeczoznawca zostaje wpisany w poczet i od tego momentu może rozpocząć działalność w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Praca jako rzeczoznawca majątkowy przez osobę bez uprawnień jest zaś zabroniona i grozi karą grzywny w wysokości 50 000 zł. Jak mówi specjalista z firmy operaty.eu:

,,Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego można nadać wyłącznie osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były nigdy karane za przestępstwa, posiadają wyższe wykształcenie, ukończyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyły 6 – miesięczną praktykę zawodową, przeszły postępowanie kwalifikacyjne oraz zdały egzamin na uprawnienia.”

Egzamin obejmuje wiedzę z obliczania rocznej stopy oprocentowania hipoteki, czy efektywności inwestycji w nieruchomości. Rzeczoznawca musi także znać się na prawie podatkowym, budowlanym oraz międzynarodowych standardach rachunkowości oraz umieć obliczać zdolność kredytową.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Zakres obowiązków rzeczoznawcy majątkowego jest dość jasny. Zajmuje się on bowiem wyceną wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, które ściśle się z nią wiążą. Rzeczoznawcy przygotowują także ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości oraz doradzają w sprawach o efektywności inwestycji w nieruchomości oraz skutków finansowych zmiany planów miejscowych. Rzeczoznawca majątkowy sporządza także ekspertyzę bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości oraz zajmuje się wyceną nieruchomości, co zalicza się do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości.