Spór spadkowy
7 czerwca 2021

Kategoria:
Finanse

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Kwestie związane z dziedziczeniem majątku po śmierci spadkodawcy można rozstrzygnąć dzięki testamentowi. Należy przy tym pamiętać, że rodzinie przysługuje prawo do jego zakwestionowania. Gdy nie ma testamentu, dziedziczenie regulowane jest prawem spadkowym. W każdej z tych sytuacji mogą wystąpić okoliczności, w których dojdzie do sporów spadkowych.

Problemy ze spadkiem

Gdy ktoś umiera, pozostali członkowie rodziny muszą zmierzyć się z rozmaitymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy. Zazwyczaj śmierć dotyka przede wszystkim w przestrzeni emocji. Jednak niezależnie od tego, jakie reakcje wzbudza, do uporządkowania pozostają formalno-prawne kwestie związane z majątkiem zmarłego. Bowiem z chwilą śmierci, następuje otwarcie spadku. Kto dziedziczy? Najogólniejsza odpowiedź brzmi: to zależy.

Jeżeli spadkodawca sporządził testament, wówczas dziedziczą spadkobiercy wskazani w tym dokumencie. Gdy nie ma testamentu, kwestię dziedziczenia reguluje prawo spadkowe, będące częścią prawa cywilnego. Tak na przykład, ustawowo dziedziczą: małżonek i dzieci. Jednak rzeczywistość zazwyczaj bywa na tyle skomplikowana, że nie wystarczają podstawowe przepisy. Co z sytuacją, gdy ktoś nie miał dzieci? Jak wygląda kwestia dziedziczenia przez dalszych członków rodziny? Kwestie związane z ustaleniem prawnych spadkobierców oraz podział należnego im majątku, należą do najczęstszych przyczyn sporów spadkowych.

Kwestie spadkowe należą do skomplikowanych spraw. Poza wszystkim dochodzą tu do głosu emocje, które naprawdę potrafią zaciemnić obraz sprawy. Dlatego uważam, że przy problemach spadkowych warto skorzystać z doradztwa kancelarii prawnej – stwierdza przedstawiciel lubelskiej Kancelarii Radców Prawnych Puciłowski & Zmysłowski. – Na pewno sprawę ułatwia poprawnie napisany testament. Jednak po pierwsze, przy jego sporządzaniu, również warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa. A po drugie, zdarzają się przypadki, gdy rodzina zmarłego, pominięta w testamencie, dąży do unieważnienia dokumentu. Taka sytuacja to przykład jednego z najpoważniejszych sporów spadkowych.

Pomoc kancelarii prawnej w kwestiach spadkowych

W zakresie prawa spadkowego kancelaria prawna może służyć pomocą w następujących kwestiach:

  • prowadzenie postępowania sądowego mającego na celu stwierdzenie nabycia spadku oraz jego podział,
  • prowadzenie spraw o zachowek,
  • wdrożenie procedur prawnych pozwalających na unieważnienie testamentu.

Kancelaria prawna prowadząca sprawy spadkowe dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, które działają na korzyść spadkobierców: pozwalają ochronić należne im prawa, a uniknąć wielu bolesnych rozczarowań. Jeżeli z kolei spadkodawca zdecyduje się skorzystać z pomocy kancelarii, zyskuje pewność, że jego ostatnia wola faktycznie zostanie przeprowadzona.

Kolejnym problemem związanym z postępowaniem spadkowym, jest kwestia dziedziczenia długów. Myśl, że w spadku możemy otrzymać wyłącznie majątek – w postaci środków finansowych, nieruchomości czy dóbr ruchomych – jest pewną iluzją. Po spadkodawcy dziedziczymy również jego zobowiązania finansowe, w tym konieczność spłacenia zaciągniętych kredytów, pożyczek itd. Z pomocą kancelarii prawnej można szukać rozwiązania dla takiej sytuacji:

  • w całości odrzucić spadek,
  • przyjąć spadek wraz z długami,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wówczas wysokość spłacanego długu nie może przekroczyć wartości odziedziczonego majątku).

Zasadność sporządzenia testamentu

Chociaż istnieje możliwość obalenia testamentu, zwykle poprawne sporządzenie takiego dokumentu bardzo porządkuje przeprowadzenie postępowania spadkowego. Specjaliści zachęcają, aby myśli o spisaniu testamentu nie odkładać w nieskończoność.

Warto napisać go gdy cieszymy się dobrym zdrowiem i zachowujemy jasność myślenia. A jeżeli życie zmodyfikuje nasze pierwotne plany, zawsze mamy możliwość zmiany dokumentu. Tak naprawdę, testament stanowi wyraz troski o bliskich, a ponadto daje szansę, że dorobek naszego życia zostanie rozdysponowany tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.