20 kwietnia 2021

Kategoria:
Finanse

Jakie możliwości i komu oferuje Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to, zgodnie z nazwą, możliwość opłacania obniżonych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, których maksymalne przychody roczne nie przekraczają sumy 120 tys. zł. Jakie jeszcze warunki należy spełnić, aby skorzystać z preferencyjnych składek? Jakie konsekwencje ma Mały ZUS Plus dla naszych emerytur? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Istotą Małego ZUS Plus jest możliwość płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości proporcjonalnej do osiąganych dochodów. W przypadku małych firm oznacza to możliwość pozostawienia w budżecie atrakcyjnych kwot. Należy jednak pamiętać, że różnica pomiędzy normalną wysokością składki a stawkami preferencyjnymi nie zostanie w żaden sposób pokryta, co przełoży się na nasze przyszłe świadczenia emerytalne.

Mniejsza składka to mniejsza emerytura

Poza ewidentnymi korzyściami, jakie daje Mały ZUS Plus, ma on też niewątpliwą wadę, z której powinniśmy sobie zdawać sprawę przed skorzystaniem z ulgi, czyli wpływ na obniżenie świadczeń emerytalnych. Istotę działania obniżonych składek ZUS tłumaczy specjalista reprezentujący biura rachunkowe PG Partner Gospodarczy w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie:

Opłacając niższe składki ZUS, pozostawiamy co miesiąc w kieszeni nawet kilkaset złotych. To bardzo atrakcyjny układ. Jednak wypada powtórzyć za Miltonem Friedmanem: There ain’t no such thing as a free lunch (nie ma darmowych obiadów). Pieniądze, których nie wpłacimy na ubezpieczenia społeczne, wpłyną na obniżenie przyszłej emerytury. Między innymi dlatego ustawodawca ograniczył czas korzystania z Małego ZUS Plus do 36 miesięcy. 

Kto może, a kto nie może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Poza wspomnianym na wstępie kryterium przychodu nie większego niż 120 tys. zł rocznie, warunkiem skorzystania z Małego ZUS Plus jest łączne spełnienie jeszcze jednego warunku, którym jest prowadzenie działalności przez minimum 60 dni kalendarzowych w poprzednim roku. Więcej warunków praktycznie nie ma. Mały ZUS Plus można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w czasie 60 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z poprzedniej formy ulgi, czyli Małego ZUS, zaliczają ten okres do 36 miesięcy Małego ZUS Plus.

O ile do korzystania z ulgi wystarczy spełnić tylko dwa warunki, to znacznie dłuższa jest liczba wykluczeń. Z Małego ZUS Plus nie może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • prowadzi działalność pierwszy rok,
 • rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z VAT,
 • w czasie 60 miesięcy prowadzenia działalności korzystał z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy,
 • spełnia warunki umożliwiające zastosowanie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy równej 30% minimalnego wynagrodzenia,
 • podlegał ubezpieczeniom społecznym albo ubezpieczeniu zdrowotnemu w związku z prowadzeniem innej działalności pozarolniczej,
 • wykonuje w ramach własnej działalności gospodarczej identyczne zadania, jakie w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał na rzecz pracodawcy w ramach umowy o pracę,
 • prowadzi działalność jako twórca, artysta lub wykonawca wolnego zawodu,
 • jest wspólnikiem spółki (jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.),
 • prowadzi szkołę lub przedszkole.

Jak rozpocząć korzystanie z obniżonego ZUS?

Sposób rozpoczęcia korzystania z Małego ZUS Plus zależy od sytuacji przedsiębiorcy. Oto najczęstsze przypadki:

 • kontynuacja korzystania z ulgi – jeżeli przedsiębiorca korzystał w poprzednim roku z Małego ZUS Plus, to nie musi podejmować żadnych działań, jeżeli zamierza kontynuować korzystanie z ulgi – kontynuacja jest całkowicie automatyczna,
 • rozpoczęcie od 1 stycznia – przedsiębiorcy, którzy chcieli skorzystać z Małego ZUS Plus od stycznia 2021 r., powinni do 1 lutego złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem zaczynającym się od 05 10, 05 12 (jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegali ubezpieczeniu społecznemu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub z kodem zaczynającym się od 05 70, 05 72 (jeśli 31 grudnia 2020 r. kończyli 24-miesięczny okres korzystania z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy), a następnie dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92 (w przypadku osób posiadających rentę),
 • rozpoczęcie w trakcie trwania roku obrotowego – dokumenty są takie same, jak przy rozpoczynaniu korzystania ze zmniejszonego ZUS od 1 stycznia – należy je przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca spełni warunki uprawniające do korzystania z ulgi,
 • po wznowieniu działalności – należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego w analogiczny sposób, jak w wyżej opisanych przypadkach – na złożenie dokumentów mamy 7 dni od pierwszego dnia wznowienia działalności.

Jeżeli masz wątpliwości, czy jesteś uprawniony do stosowania z obniżonych składek ZUS, skorzystaj z usługi profesjonalnego doradztwa księgowego. Kontakt ze specjalistą z biura rachunkowego pozwoli uzyskać pełny obraz sytuacji – z wynikającymi z niej niewątpliwymi korzyściami, ale też potencjalnymi ryzykami.