wizyta u notariusza
8 września 2021

Kategoria:
Finanse

Jakie dokumenty są niezbędne, aby dokonać darowizny u notariusza?

Darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem majątku: np. określonej sumy pieniędzy lub ruchomości. W większości przypadków nie trzeba zawierać umowy u notariusza. Jest to jednak konieczne w przypadku przeniesienia własności nieruchomości – należy wówczas sporządzić oświadczenie woli darczyńcy i obdarowanego w formie aktu prawnego. Jakie dokumenty są do tego niezbędne?

Umowa darowizny lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

W obydwu przypadkach niezbędne do obliczenia wysokości taksy notarialnej oraz podatku od darowizny będą: dane osobowe darczyńców i obdarowanych, wartość rynkowa nieruchomości oraz stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Dokumenty, które należy zabrać na wizytę w kancelarii notarialnej to:

  • numer księgi wieczystej (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa – jeśli została założona),
  • podstawa prawna nabycia nieruchomości przez aktualnego właściciela lub uprawnionego (np. wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia (gdy podstawą nabycia jest spadek lub zasiedzenie przed 01.01.2007 albo spadek, darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zasiedzenie po 01.01.2007).

W celu ustalenia, czy będą potrzebne inne dokumenty, należy skontaktować się z notariuszem – np. z Kancelarią Notarialną Sylwii Środoń-Fugas w Rzeszowie. Co warto podkreślić, informacji dotyczących planowanych czynności notarialnych notariusz udziela bezpłatnie.

Umowa darowizny działki (nieruchomości gruntowej)

Do sporządzenia umowy darowizny działki niezbędne są te same informacje, co w przypadku darowizny lokalu (dane osobowe, wartość rynkowa oraz stopień pokrewieństwa), a także podobne dokumenty: numer księgi wieczystej, postawa prawna nabycia nieruchomości oraz zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego. Dodatkowo wymaganym dokumentem jest:

  • wypis z rejestru gruntów

Zaś w zależności od okoliczności i stanu prawnego nieruchomości mogą być również potrzebne:

  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • zaświadczenie o zmianie oznaczenia i/lub powierzchni działki,
  • zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości wraz z mapą oraz wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej na wszystkie działki po podziale (jeśli działka powstała z podziału).

Informacji na temat opcjonalnych dokumentów, które mogą być potrzebne, również udziela notariusz.