Przebieg oglaszania upadlosci firmy formalnosci
2 marca 2022

Kategoria:
Finanse

Jakich formalności należy dopełnić, aby ogłosić upadłość firmy?

Każda firma, bez względu na jej rozmiar, narażona jest na ryzyko nagłej niewypłacalności czy dużych problemów finansowych, które mogą doprowadzić do upadłości. Sytuacja ta niestety pojawia się coraz częściej na rynku i może być bardzo niebezpieczna dla przedsiębiorców. Gdy jednak już do niej dojdzie, warto wiedzieć, co należy zrobić, by sobie z nią poradzić. Jakie formalności powinny zostać dopełnione, by ogłosić upadłość firmy? Odpowiadamy.

Co oznacza upadłość firmy?

Upadłość firmy ogłaszana jest w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo staje się całkowicie niewypłacalne lub popada w niemożliwe do spłacenia długi. Na mocy prawa upadłościowego niewypłacalność firmy definiowana jest wtedy, gdy opóźnienie spłat wynosi więcej niż 3 miesiące lub gdy zadłużenie ma wartość przekraczającą majątek firmy i trwa dłużej niż 24 miesiące. Ogłoszenie upadłości to ostateczny krok, jednak w niektórych przypadkach, gdy wszystkie inne rozwiązania zawiodą, staje się on koniecznością. Do upadłości mogą doprowadzić takie czynniki, jak:

  • niewłaściwe zarządzanie ryzykiem,
  • nietrafione inwestycje,
  • zbyt duże koszty utrzymania firmy powodujące długi,
  • niewypłacalni partnerzy biznesowi.

Upadłość mogą ogłosić nie tylko duże firmy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, wspólnicy osobowych spółek handlowych i spółek partnerskich), które działały na rynku od wielu lat, ale też niewielkie jednoosobowe działalności gospodarcze.

Przebieg ogłaszania upadłości firmy

Aby ogłosić upadłość, należy dopełnić wielu formalności – wymaga ona wszczęcia postępowania we właściwym sądzie gospodarczym. Dlatego warto w tym celu nawiązać współpracę z kancelarią adwokacką, np. Adwokata Przemysława Kowalewskiego, która wesprze Cię na każdym etapie postępowania oraz odpowiednio przygotuje wszelką dokumentację. Wniosek o rozpoczęcie dochodzenia upadłościowego powinien zostać złożony nie później niż w trakcie 30 dni od momentu pojawienia się pierwszej przesłanki świadczącej o konieczności ogłoszenia upadłości. Dokument ten może złożyć wyłącznie uprawniony podmiot i powinien on zawierać:

  • dane dłużnika (imię, nazwisko, numer PESEL lub KRS),
  • informacje dot. miejsca działalności upadającej firmy,
  • opis okoliczności uzasadniających chęć ogłoszenia upadłości,
  • informację o tym, czy dłużnik podlega prawu polskiemu oraz czy jest on spółką publiczną.

Ponadto do wniosku powinien zostać dołączony m.in. wykaz majątku przedsiębiorstwa, bilans firmy z konkretnego okresu, a także lista wierzycieli z uwzględnieniem zaległych kwot.