biznesplan
15 grudnia 2011

Kategoria:
Finanse

Jak zrobić biznesplan?

Wiele osób decyduje się na posiadanie własnej firmy. To dobre rozwiązanie dla osób samodzielnie myślących, niezależnych, kreatywnych, nie bojących się wyzwań, potrzebujących stałego rozwoju, chcących mieć poczucie wpływu na własne życie, nie poddających się łatwo kontroli innych. Własna firma stwarza też perspektywę polepszenia sytuacji finansowej, w jakiej aktualnie się znajdujemy. Dlatego wyzwanie to podejmuje coraz więcej osób – zwłaszcza młodych, które nie chcą piąć się po szczeblach korporacyjnej drabiny lub utkwić na lata w jednym miejscu bez optymistycznych widoków na przyszłość. Własna działalność gospodarcza daje wiele możliwości i jeszcze więcej satysfakcji – jeśli firma zacznie prosperować.

Aby jednak tak się stało, potrzebne jest sporządzenie szczegółowego planu działania i ustalenie strategii rozwoju. Bez przemyślanego i dobrze opracowanego biznesplanu nie ma co marzyć o uzyskaniu dofinansowania, kredytu czy też znalezieniu strategicznych inwestorów. Biznesplan to po prostu absolutna konieczność i podstawa rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Jak zrobić biznesplan?

Profesjonalne opracowanie biznesplanu nie jest proste. Wymaga znajomości branży, w której chcemy działać, zagadnień marketingowych, elementów zarządzania i planowania strategicznego. Dlatego dobrze jest odwoływać się do fachowej literatury, gdzie można znaleźć porady, jak napisać biznesplan i co powinno się w nim znaleźć. Również w Internecie można odszukać informacje, jak zrobić biznesplan – należy jednak korzystać tylko z wiarygodnych i kompetentnych źródeł. Dlatego też bezpieczniejsze będą odwołania do literatury – poradników znanych tuzów biznesu czy też podręczników akademickich. W literaturze i w Internecie można również z łatwością odnaleźć gotowe wzory biznesplanów – zapoznanie się z nimi będzie dla nas cenną wskazówką, jak napisać biznesplan.

Biznesplan powinien zawierać informacje dotyczące samej firmy i branży. To również w tym dokumencie powinniśmy sformułować wizję, misję i cele naszej firmy. Absolutną podstawą jest wykonanie analizy SWOT (skrót w języku angielskim pochodzących od słów: strenghts – silne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse dla firmy, threats – zagrożenia dla firmy). Jest ona kluczowa, ponieważ wyznacza późniejszą ścieżkę działań marketingowych firmy. W biznesplanie powinny znaleźć się informacje o źródle lub źródłach finansowania oraz zakresie inwestycji. Konieczne także będzie opracowaniu planu marketingowego i sprzedażowego – w oparciu o analizę rynku. Biznesplan musi zawierać plany finansowe – potrzebne będzie więc umieszczenie informacji o aktualnym stanie finansów firmy i prognozach na przyszłość. Będziemy także musieli zmierzyć się z oceną efektywności przedsięwzięcia oraz związanego z nim ryzyka.

Jeśli nadal, pomimo zapoznania się z literaturą i wzorami, nie wiemy, jak zrobić biznesplan lub czujemy, że to wyzwanie ponad nasze siły, zgłośmy się do profesjonalisty. Pomoże nam w sformułowaniu poszczególnych zagadnień, uporządkuje wiedzę, zweryfikuje istotność informacji, które chcielibyśmy umieścić w biznesplanie. Pamiętajmy, że od dobrze sformułowanego biznesplanu zależy powodzenie naszego przedsięwzięcia – nie żałujmy więc czasu ani środków na dopracowanie go w najdrobniejszych szczegółach.