29 marca 2021

Kategoria:
Finanse

Jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnością klienta?

Wraz z ogólnym rozwojem przemysłu wzrasta również ilość usług finansowych. Niektóre z nich polegają na zabezpieczeniach przed niekorzystnym dla wszystkich przedsiębiorstw niebezpieczeństwem, jakim jest niewypłacalność kontrahentów. Takie sytuacje wynikają między innymi z długich terminów spłat wierzytelności. Tymczasem firmy nie mogą sobie pozwolić na tak długie oczekiwanie. Co mogą wtedy zrobić?

Faktoring jako usługa pozwalająca zachować płynność finansową

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą się doczekać zapłat za faktury, mogą skorzystać z usługi finansowej, zwanej faktoringiem wierzytelnościowym. Polega on na sprzedaży nieprzeterminowanych faktur za odpowiednią gotówkę.

Władze przedsiębiorstwa, które są zainteresowane tego typu działaniem, zwracają się w tym celu do odpowiedniej firmy faktoringowej lub banku mających w ofercie taką usługę. Firma, która zleca takie działania to faktorant, natomiast podmiot wykonujący to faktor. Faktor wykupuje faktury od faktoranta za ich dokładną wartość.

O zaletach takiego postępowania mówi przedstawiciel firmy Profit Inkaso, która zajmuje się usługami faktoringowymi: – Usługi faktoringu to przede wszystkim sprawne i szybkie odzyskanie należności z tytułu wykonywanej działalności. Dzięki takim działaniom można ograniczyć niebezpieczeństwo związane z niewypłacalnością klientów, a tym samym poprawić własną płynność finansową i oddalić widmo bankructwa.

Jakie rodzaje faktoringu można wyróżnić?

Usługa zwana faktoringiem może występować w dwóch rodzajach.

  • Faktoring pełny, który czasem nazywany jest faktoringiem bez regresu lub pełnym. Ten typ usługi ma miejsce w przypadku, gdy Faktor przejmuje całość należności. Dłużnik otrzymuje tylko wiadomość o zmianie konta, na które ma przelać pieniądze za fakturę. Gdy Faktor ma problemy z uzyskaniem spłaty, sam zajmuje się windykacją długu.
  • Faktoring niepełny jest to usługa faktoringu polegająca na tym, że to strona, która skorzystała z tej usługi musi sama przypilnować tego, aby kontrahent wywiązał się ze zobowiązań. Jeżeli nie doczeka się tego faktu, to jest zobowiązany zwrócić Faktorowi pieniądze za faktury.

Usługą mieszaną, polegającą na połączeniu tych dwóch rodzajów faktoringu jest sytuacja, gdy Faktor odpowiada za niewypłacalność tylko do ustalonej w umowie kwoty.

 Ze względu na rodzaj instytucji świadczącej usługę, można rozróżnić faktoring bankowy i pozabankowy. Klientem banku zazwyczaj zostaje duże przedsiębiorstwo z większą historią kredytową. Ponadto banki są tymi instytucjami, które stawiają większe wymagania podmiotom, którym mają udzielić faktoringu.