23 lutego 2020

Kategoria:
Finanse

Jak wyglądają podstawy postępowania windykacyjnego?

Odzyskanie zaległej należności od dłużnika może być naprawdę trudne. Niekiedy wierzyciel traci nadzieję, że uda mu się wyegzekwować dług. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy osoba zalegająca ze zwróceniem pożyczki lub zapłatą za zrealizowaną usługę nie odpowiada na korespondencję, maile i telefony. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje wejście na drogę postępowania egzekucyjnego. Na czym ono polega?

Czym jest windykacja?

Postępowanie administracyjne to dosyć długi i złożony proces. Ma ona na celu wyegzekwowanie długu od dłużnika, który zalega z jego spłatą. Dzięki niej wierzyciel może odzyskać swoją należność.

Jednym z rodzajów postępowania windykacyjnego jest windykacja polubowna. Zdarza się, że przynosi ona szybkie efekty. Polega na porozumieniu się wierzyciela i dłużnika, co do sposobu i rodzaju spłaty zaległości przez tego drugiego. Niekiedy dług jest rozkładany na raty. Jednak, aby taki sposób jego wyegzekwowania był możliwy, konieczny jest kompromis i dobra komunikacja między obiema stronami.

Niestety spora grupa dłużników świadomie unika wywiązania się z obowiązku spłaty należności. W tym przypadku osobę nieodpowiadającą na wezwania do zapłaty czy za wszelką cenę unikającą kontaktu z wierzycielem mogą czekać poważne konsekwencje. Sprawa taka trafia do sądu i do komornika.

Kiedy polubowne metody windykacji zawiodą i okażą się niewystarczające, kolejnym krokiem jest wejście na drogę sądową. Postępowanie takie ma na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Wymaga to oczywiście dopełnienia pewnych formalności przez wierzyciela i stawienia się w sądzie. Dlatego zadanie to warto powierzyć specjaliście znającemu niuanse takiego postępowania – mówi specjalista z Kancelarii Prawnej Doroty Giesek.  

Jak wierzyciel może odzyskać zaległy dług?

Kiedy nie sposób odzyskać wierzytelności od dłużnika, należy wejść na drogę postępowania sądowego. Następstwem złożenia stosownego wniosku jest wydanie orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności. Klauzula ta stanowi tytuł egzekucyjny – następnym krokiem jest wszczęcie egzekucji komorniczej.

Aby rozpocząć postępowanie komornicze, trzeba skierować wniosek do samego komornika. To właśnie on jest organem, dzięki któremu wierzyciel ostatecznie odzyskuje swoją własność. Wszczęcie egzekucji oznacza, że zaległa należność będzie egzekwowana z majątku dłużnika.

Postępowanie windykacyjne wymaga wiedzy na temat kolejności przeprowadzanych działań oraz znajomości przepisów. Aby w takiej sytuacji uniknąć niepotrzebnego stresu, zaleca się korzystanie z usług doświadczonych prawników.