odszkodowanie za szkody gornicze wniosek
25 października 2020

Kategoria:
Finanse

Jak wygląda tryb składania wniosków o odszkodowania górnicze?

Szkody górnicze to szkody powstające w wyniku działalności prowadzonej przez kopalnie. Mogą one przybierać różną formę, zazwyczaj jednak dochodzi w ich wyniku do pochylenia się budynków oraz uszkadzania ich elemetów kontrukcyjnych i wykończenionych. Właściciele nieruchomości, którzy doznali tego typu szkód, mogą wystąpić do odpowiedzialnego zakładu górniczego z wnioskiem o odszkodowanie. Jak to zrobić?

Wniosek zgodny z wymogami

Aby wniosek został rozpatrzony przez zakład, od którego domagamy się odszkodowania, musi on spełniać pewne wymogi formalne.

Poza przedstawieniem danych wnioskodawcy oraz nieruchomości, która została uszkodzona, konieczne jest precyzyjne opisanie szkód, a także podanie  daty dowiedzenia się o szkodzie 

– wyjaśnia przedstawiciel firmy Kompensata.

To kluczowa informacja. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, roszczenia o odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku działalności zakładów górniczych ulegają przedawnieniu po upłynięciu 5 lat od daty, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza nieruchomość została uszkodzona. Należy zwrócić uwagę, że mowa nie o momencie zaistnienia szkody, lecz momencie, w którym dowiedzieliśmy się, że szkoda miała miejsce. Wynika to z faktu, że zmiany w strukturze budynku mogą zachodzić bardzo powoli i z początku są niedostrzegalne, szczególnie dla osób, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia w zakresie sztuki budowlanej.

Przedsiębiorstwa górnicze zazwyczaj udostępniają wzory wniosków o odszkodowanie, jednak korzystanie z nich nie jest obligatoryjne – wniosek możemy sporządzić w całości sami, musimy jednak pamiętać o zachowaniu wymogów formalnych.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o odszkodowanie powinniśmy złożyć w przedsiębiorstwie, które w wyniku prowadzenia swojej działalności doprowadziło do powstania szkody. Jeśli nie jesteśmy w stanie dojść, kto jest odpowiedzialny za szkody, odpowiedzialność za nią obciąża się przedsiębiorstwo, które posiadało prawo do prowadzenia działalności wydobywczej na danym terenie w dniu ujawnienia szkody. W sytuacji, kiedy zakład górniczy odpowiedzialny za powstanie szkody już nie istnieje i nie pozostawił żadnego następny prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa.

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek od odszkodowania za szkody górnicze powinniśmy złożyć do  odpowiedniego  przedsiębiorstwa górniczego. Możemy zrobić to na kilka sposobów: osobiście udając się do oddziału, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej.

Co dalej dzieje się z wnioskiem?

Po tym, jak złożymy wniosek, przedsiębiorstwo górnicze ma 30 dni na zawarcie ugody, w której przychyli się do treści uwzględnionych we wniosku lub zaproponuje poszkodowanemu własne warunki. W sytuacji, kiedy poszkodowany i sprawca dochodzą do porozumienia, następuje zawarcie ugody. Jeśli kopalnia nie odpowie w przeciągu przepisowych 30 dni (lub więcej, jeśli tak zostało określone we wniosku), odrzuci wniosek poszkodowanego lub przedstawi niekorzystne dla niego warunki ugody, poszkodowany może złożyć pozew, który będzie rozpatrywany przez sąd cywilny.