Zabezpieczenie kredytu
24 maja 2021

Kategoria:
Finanse

Jak wycenić zabezpieczenie kredytu?

Jednym z filarów działalności banków jest udzielanie różnego rodzaju kredytów osobom prywatnym i firmom. Dzięki uzyskanemu finansowaniu możemy spełniać marzenia o własnym mieszkaniu, remoncie czy nowym samochodzie, a także uzyskać pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa. Jasne jest, że bank na kredycie chce zarobić, a nie stracić. Stąd też, przy wysokich kredytach banki wymagają pewnych zabezpieczeń. Co warto wiedzieć o zabezpieczeniu kredytu i jak można je wycenić? O tym poniżej!

Zabezpieczenie kredytu – to warto wiedzieć

Jak wspomnieliśmy we wstępie, udzielane przez banki finansowania umożliwiają realizację wielu planów. Jednak w przypadku kredytów na duże kwoty, jakimi niewątpliwie są, chociażby kredyty hipoteczne, banki podejmują dosyć restrykcyjne działania. Przede wszystkim wnikliwie analizują historię kredytową przyszłego kredytobiorcy i analizują ryzyko, czy będzie on w stanie spłacać swoje zobowiązania. Szczególne działania bank podejmuje wobec osób zainteresowanych kredytami hipotecznymi – w tym wypadku zazwyczaj wymagane jest zabezpieczenie kredytu. Nic w tym dziwnego – bank nie jest organizacją charytatywną i musi chronić swoich interesów. Takim zabezpieczeniem kredytu są zazwyczaj nieruchomości. Aby móc skorzystać z takiej możliwości, należy dokonać dokładnej wyceny, ile dana nieruchomość jest rzeczywiście na rynku warta. Wycenami nieruchomości zajmują się doświadczeni rzeczoznawcy, jakich znajdziemy, chociażby w firmie InPro Małgorzata Żyła.

Wycena nieruchomości do celów zabezpieczenia kredytu

Wycena nieruchomości polega na oszacowaniu jej realnej, rynkowej wartości. Innymi słowy – sporządzona wycena, nazywana również operatem szacunkowym, powie nam, ile jesteśmy w stanie uzyskać pieniędzy za sprzedaż mieszkania. Wycena nieruchomości pomocna jest w wielu różnych sytuacjach, a sprzedaż mieszkania jest tylko jedną z nich. Jeśli z operatu szacunkowego wynika duża wartość, jest to dla banku bardzo dobre zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Poza większą szansą jego otrzymania, w takiej sytuacji możemy również liczyć na lepsze warunki kredytu, np. niższe oprocentowanie czy niższą prowizję. Rzeczoznawca majątkowy dokonujący wyceny nieruchomości sporządza specjalny dokument, który jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.2004.207.2109).

Warto podkreślić, że wyceny możemy dokonać sami, jednak nie ma ona wówczas mocy prawnej. To oznacza, że taka wycena nie będzie przyjęta przez bank w momencie starania się o kredyt. Wycenie nieruchomości podlegają jednak nie tylko mieszkania czy domy. Rzeczoznawcy sporządzają również wyceny obiektów przemysłowych, lokali użytkowych, hoteli, działek czy gruntów. W związku z tym wiążąca wycena nieruchomości może być wykorzystana zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy starające się o dofinansowanie działalności.