jak uzyskac zasilek pogrzebowy
5 października 2021

Kategoria:
Finanse

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy? 

Zasiłek pogrzebowy może być nieocenioną pomocą przy płaceniu kosztów, związanych z pochówkiem. Po złożeniu kompletu dokumentów oraz spełnieniu określonych wymagań, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci nam jednorazowo sumę, która pokryje wydatki poniesione przy pogrzebie. Jakie wytyczne musimy spełnić, by otrzymać zasiłek? Jak go uzyskać? Odpowiadamy w artykule.

 

Co musimy wiedzieć o zasiłku pogrzebowym? Kto może się o niego ubiegać? 

Pochówek bliskiej osoby to trudny moment w życiu wielu z nas. Do tego wszystkiego dochodzi konieczność dopełnienia wszelkich formalności oraz organizacji pogrzebu. Warto wówczas pamiętać, że wiele z tych kwestii możemy powierzyć wybranemu zakładowi pogrzebowemu. Niektóre z nich zajmują się bowiem obecnie kompleksową pomocą podczas planowania pochówku oraz dokumentacją z nim związaną. Do takich zakładów należy np. Zakład Pogrzebowy Resurrexit.

 

Warto pamiętać, że o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się rodzina zmarłego, ale również osoba obca, pracodawca, gmina czy też dom pomocy społecznej. W skrócie, jeżeli pokryliśmy koszty związane bezpośrednio z pochówkiem danej osoby, może przysługiwać nam prawo do zasiłku pogrzebowego.

 

Jakie wymogi trzeba spełniać? 

Zasiłek pogrzebowy możemy uzyskać wówczas, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

  • Osoba zmarła miała przyznaną emeryturę, rentę, emeryturę pomostową lub była ubezpieczona w ZUS.
  • Osoba zmarła pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub była objęta nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym.
  • Osoba zmarła otrzymywała świadczenie czy zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną, rentę z powodu choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach.
  • Osoba zmarła przed śmiercią nie miała przyznanej emerytury czy renty, ale spełniała wymogi do jej uzyskania.
  • Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy posiada ubezpieczenie rentowne w ZUS lub emeryturę, rentę i należy do rodziny zmarłego.

 

O zasiłek pogrzebowy musimy ubiegać się nie później niż 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby. Jeżeli jednak ciało zostało odnalezione w późniejszym terminie, wniosek możemy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. W takiej sytuacji musimy załączyć również dokumenty tłumaczące opóźnienie, np. zaświadczenie prokuratury czy policji.

 

Komplet wymaganych dokumentów możemy znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć go osobiście, listownie lub przez Internet. Wysokość zasiłku może być uzależniona od pokrewieństwa z osobą zmarłą, w przypadku jego braku będzie to nie więcej niż 4000 zł.