Odszkodowanie za kredyt CHF
21 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Jak uzyskać odszkodowanie za kredyt CHF?

Czy uzyskanie odszkodowania za kredyt CHF jest możliwe? Frankowicze często dążą do unieważnienia kredytu frankowego, ale nie są świadomi, że mogą domagać się również odszkodowania. W tym celu należy przede wszystkim wykazać związek między nieuczciwą umową a pogorszeniem się sytuacji życiowej i poniesionymi szkodami. W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za kredyt CHF?

 

Jakie przesłanki muszą spełnić frankowicze?

Coraz więcej frankowiczów wchodzi na drogę sądową, domagając się swoich praw. Należy pamiętać, że kredyt CHF wpłynął nie tylko na ich sytuacją finansową, ale również komfort psychiczny. Kredytobiorcy byli narażeni na ciągły stres, który oddziaływał na różne sfery życia. Z tego względu frankowicze mogą domagać się unieważnienia umowy, a także odszkodowania. Jakie różnice istnieją między unieważnieniem a odszkodowaniem? Pierwsze z wymienionych polega na zwrocie nienależnie pobranych środków.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w Kaliszu, powinieneś udać się do specjalistów, którzy mają duże doświadczenie w pomocy dla frankowiczów. Eksperci wiedzą, jakie przesłanki należy spełnić, aby uzyskać odszkodowanie. Jedna z nich dotyczy nadużycia prawa przez wskazaną instytucję. Istotną rolę odgrywa wykazanie szkód, jakie poniósł kredytobiorca na skutek zawarcia nieuczciwej umowy. Frankowicz może udowodnić, że problemy finansowe spowodowały pogorszenie się jego stanu zdrowia czy przewlekły stres, który doprowadził np. do utraty pracy.

 

Ubieganie się o odszkodowanie za kredyt CHF

O odszkodowanie za kredyt CHF mogą ubiegać się osoby, które wygrały w sprawie o unieważnienie lub odfrankowanie kredytu. W takiej sytuacji frankowicz udowodnił winę banku więc może wykazać, jakie poniósł szkody na skutek nieuczciwej umowy. Kredytobiorca musi przedstawić dowody wskazujące na związek przyczynowo-skutkowy między zaciągniętym kredytem a doznaną krzywdą. Za „krzywdę” sąd uzna rozwód, problemy zdrowotne lub utratę pracy. Dowodami mogą być zaświadczenia lekarskie czy dokumentacja medyczna.

Wykazanie związku między kredytem CHF a doznaną szkodą nie jest proste. Z tego powodu warto udać się do specjalistów, np. do kancelarii adwokackiej w Kaliszu prowadzonej przez adwokata Krzysztofa Kaczmarka. Eksperci wykorzystają swoją wiedzę na każdym etapie pomocy dla swoich klientów – przygotują odpowiedni pozew i zadbają o niezbędne dowody. Frankowicze powinni domagać się swoich praw, żądając o odszkodowanie, które powinno zrekompensować poniesione szkody. Z odpowiednią pomocą można uzyskać odszkodowanie za kredyt CHF.