9 lutego 2021

Kategoria:
Finanse

Jak ubezpieczyć mienie firmy?

Ubezpieczenie mienia firmy staje się współcześnie standardem – nie bez powodu. Zdarzenia losowe czy kryminalne działania osób trzecich mogą narażać przedsiębiorstwo na znaczne straty finansowe, a także zastój w działalności, który może być szczególnie niebezpieczny dla dobrobytu firmy i jej pracowników. Dowiedz się, jak ubezpieczyć mienie firmy i co wchodzi w zakres ubezpieczenia dla firm.

Zastanów się, co chcesz ubezpieczyć

Aby ubezpieczyć mienie firmy, należy zwrócić się do przedstawiciela wybranej firmy ubezpieczeniowej. W trakcie konsultacji z przedstawicielem trzeba przede wszystkim przemyśleć, na jakie ryzyko narażone jest przedsiębiorstwo ze względu na specyfikę prowadzonej działalności i w konsekwencji które elementy mienia firmy znajdują się w największym niebezpieczeństwie. Przedstawiciel ubezpieczalni z pewnością będzie służył fachową poradą w zakresie dobrania odpowiedniej polisy, a także obliczy najkorzystniejszą ofertę – zarówno pod względem wysokości składki, jak i wysokości wypłacanego w ramach ubezpieczenia odszkodowania.

Przed czym chroni ubezpieczenie mienia firmy?

Istnieją różne rodzaje polis ubezpieczeniowych, w ramach których mienie firmy można zabezpieczyć np. przed kradzieżą z włamaniem, wandalizmem bądź zdarzeniami losowymi, ale nie tylko. Ekspert z firmy ubezpieczeniowej Viabaza z Częstochowy wspomina o pozostałych możliwościach:

Możliwe jest uwzględnienie w polisie innych czynników, niż te najczęściej wybierane. Bardzo przydatne i skuteczne jest ubezpieczenie OC dla firm, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdza się ono np. w sytuacji, gdy pracownik firmy zniszczy mienie należące do osób trzecich. Warto także przemyśleć rozszerzenie polisy ubezpieczeniowej firmy o ubezpieczenie od utraty zysku, ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego czy ubezpieczenie maszyn produkcyjnych od awarii.

Jeśli interesuje Cię najszersza możliwa polisa, w której uwzględnione jest każde możliwe ryzyko, zapytaj przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej o opcję „all risk”.

Co wchodzi w mienie firmy?

Ubezpieczenie mienia firmy obejmuje nie tylko nieruchomości i ich części składowe:

  • elementy wyposażenia, w tym urządzenia techniczne i elektronikę;
  • budowle znajdujące się na terenie, gdzie prowadzona jest działalność;
  • konstrukcje otaczające ów teren,

ale także aktywa obrotowe:

  • towary, półprodukty i surowce,
  • opakowania,
  • części zapasowe i inne.

Ubezpieczone aktywa obrotowe nie muszą pozostawać na terenie firmy – są one ubezpieczone także podczas transportu.

Oczywiście ubezpieczeniem może zostać objęta również gotówka, dokumenty oraz wirtualne dane i oprogramowanie. Ten rodzaj ubezpieczenia dla firm działa także na przedmioty nienależące bezpośrednio do mienia przedsiębiorstwa, ale znajdujące się na terenie działalności. Można tutaj wymienić m.in. mienie pracowników czy firm współpracujących z ubezpieczonym przedsiębiorstwem.

Jaką pomoc otrzymuje się w ramach odszkodowania?

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia firmy to nic innego, jak środki finansowe wypłacane w razie nastąpienia wydarzenia przewidzianego w warunkach umowy ubezpieczeniowej. Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie, jednak końcowa suma środków finansowych powinna pokrywać koszty:

  • naprawy uszkodzonego mienia lub uwzględniać zwrot równowartości finansowej zniszczonego/skradzionego mienia;
  • wynikające z działań przeprowadzanych przez służby, m.in. straż pożarną;
  • sprzątnięcia terenu po dokonanej szkodzie.

Dzięki uzyskaniu odszkodowania możliwe jest szybkie wznowienie procesów produkcyjnych lub innych działań, które odbywają się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu możliwa jest minimalizacja generowania dalszych strat finansowych.

Grupowe ubezpieczenie NNW dla pracowników

Podczas ubezpieczania mienia przedsiębiorstwa warto także rozważyć dodatkowe opcje dla firm. Firmy ubezpieczeniowe oferują m.in. grupowe ubezpieczenia NNW dla pracowników, które cieszą się dużą popularnością. Przedsiębiorstwa, które oferują w ramach zatrudnienia ubezpieczenia pracownicze, cieszą się dużym poważaniem i zadowoleniem pracowników, co niejednokrotnie przekłada się na zwiększenie produktywności podczas pracy.