30 sierpnia 2019

Kategoria:
Finanse

Jak sporządzić zeznanie roczne PIT?

Wielu osobom zeznanie roczne PIT spędza sen z powiek. Dla niektórych formularze te są bardzo skomplikowane, natomiast inni nie wiedzą, z jakich ulg mogą skorzystać. Mimo że do sporządzenia zeznania rocznego PIT używa się coraz częściej programów komputerowych, to nie zastąpią one wiedzy i umiejętności doradców podatkowych oraz księgowych. Skorzystanie z usług doradcy podatkowego może okazać się niezbędne także dziś – gdy coraz szersze zastosowanie znajdują tzw. wypełnione wstępnie zeznania podatkowe.  

PIT – co to takiego?

PIT to tak naprawdę skrót od angielskiej nazwy Personal Income Tax. Dotyczy on podatku dochodowego od osób fizycznych. W Polsce określenie to jest także używane w odniesieniu do deklaracji podatkowych, które, co do zasady, każdego roku muszą wypełniać podatnicy.

Istnieje kilka formularzy dotyczących złożenia różnego rodzaju deklaracji podatkowych. Są to:

  • PIT-37 – W praktyce najczęściej wypełniany druk. Może być stosowany tylko jeżeli rozlicza się dochody uzyskiwane od płatników (np. pracodawców oraz zleceniobiorców),  
  • PIT-36 – ten formularz jest wypełniany najczęściej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osiągające dochód z najmu lub dzierżawy,
  • PIT-39 –muszą go złożyć z reguły ci, którzy sprzedali nieruchomości
  • PIT-38 – jest przeznaczony dla osób, które zbyły papiery wartościowe czy udziały w spółkach,
  • PIT-28 – wypełniają go podatnicy uzyskujący przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Już sama różnorodność formularzy PIT dowodzi, że prawidłowe sporządzenie deklaracji nie jest niczym prostym. Do tego dochodzą jeszcze odpowiednie załączniki, na których znajdują się dodatkowe informacje, w szczególności o ulgach. – mówi właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego J.Pukaluk.

W jaki sposób sporządza się zeznanie PIT?

Przede wszystkim zeznanie roczne PIT należy sporządzić dokładnie i rzetelnie. Nie można pomylić się przy wypełnianiu żadnego z pól. Omyłka w numerze PESEL lub w kwocie przychodu lub zaliczek może skutkować tym, że urząd skarbowy wezwie podatnika do korekty zeznania podatkowego.

Kierując się wskazówkami umieszczonymi na formularzu, należy wpisać odpowiednio przychód, koszty jego uzyskania i obliczyć dochód. Następne pola zazwyczaj dotyczą zaliczek pobranych na poczet podatku.

Dziś spotykane formularze najczęściej zawierają formuły liczące dochód, sumujące pozycje itp. Ułatwia to przygotowanie zeznania (PIT), jednak wciąż pozostawia wiele pracy samemu podatnikowi.    

Księgowy, któremu zostanie powierzone sporządzenie deklaracji podatkowej, może podpowiedzieć również, jaką kwotę i z jakiego tytułu można odliczyć od dochodu oraz od podatku. W tym celu wypełnia się zazwyczaj specjalne załączniki (na czele z PIT-O). Podatnik w takiej sytuacji musi dysponować też dowodami dokumentującymi poniesione wydatki (najczęściej są to faktury i dowody przelewów bankowych).