windykacja
17 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Jak skutecznie windykować należności?

Jak przeprowadzić skuteczną windykację należności? W tym celu warto poznać różne metody oraz narzędzia, które powinny skłonić dłużnika do uregulowania należności. Windykacja należności może się wiązać ze stresującymi sytuacjami, jednak nie zawsze musi tak być. Odpowiednia wiedza i specjalistyczna pomoc są kluczem do odzyskania określonych środków. O czym warto pamiętać, aby skutecznie windykować należności?

Formy windykacji należności

Windykacja należności polega na podjęciu pewnych działań, których celem jest skłonienie dłużnika do uregulowania należności. W procesie można wykorzystywać środki określone w obowiązujących przepisach prawnych. Warto zauważyć, że takich czynności podejmują się nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne. Windykacja należności przyjmuje dwie formy: miękką (polubowną) oraz twardą (sądowo-egzekucyjną). Celem pierwszej z wymienionych jest nawiązanie porozumienia i ustalenie korzystnych warunków spłaty. W tym przypadku najważniejszą rolę odgrywa wysyłanie komunikatów o konieczności uregulowania należności.

Windykator może nawiązywać kontakt telefoniczny z daną firmą lub osobą prywatną. Innym sposobem jest ostrzeżenie dłużnika o zamiarze wpisania go do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej. Z kolei windykacja twarda polega na podjęciu bardziej radykalnych działań. Windykator może rozpocząć postępowanie sądowe lub skierować sprawę na drogę postępowania komorniczego.

Skuteczna windykacja należności

W większości przypadków proces windykacji należności rozpoczyna się polubownie, aby zdyscyplinować dłużnika i skłonić go do uregulowania zobowiązania. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą oczekiwanego efektu, należy przystąpić do windykacji sądowo-egzekucyjnej. Niektórzy decydują się na samodzielną windykację należności. Jest to opłacalne rozwiązanie w przypadku formy polubownej, ale nawet w takiej sytuacji wierzyciel jest narażony na liczne trudności. Kluczem do skutecznej windykacji należności jest skorzystanie z usług doświadczonego specjalisty, np. radcy prawnego Mariusza Turka z Częstochowy.

Ekspert dysponuje wiedzą, dzięki której znacznie przyspieszy proces, prowadząc do odzyskania należnej kwoty od dłużnika. Korzystając z profesjonalnej pomocy, można uniknąć stresujących sytuacji i zaoszczędzić dużo czasu. Specjalista przejmie kontrolę nad istotnymi czynnościami. Taką współpracę warto nawiązać już na etapie windykacji polubownej. Wezwanie do zapłaty sporządzone przez radcę prawnego jest odbierane inaczej niż pismo przygotowane przez wierzyciela.