Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy
9 września 2021

Kategoria:
Finanse

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy może być czasochłonnym i skomplikowanym procesem. W interesie ubezpieczyciela osoby, która zawiniła w kolizji lub wypadku, jest wypłata poszkodowanym jak najniższej kwoty. Sprawdź, co zrobić, aby otrzymać wysokie odszkodowanie, które pokryje zarówno koszt naprawy uszkodzonego samochodu, jak i koszty leczenia.

Jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy?

Każda osoba poszkodowana w wypadku lub kolizji może dochodzić odszkodowania z OC sprawcy. Pierwszym etapem w procesie ubiegania się o odszkodowanie jest zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej sprawcy oraz przedstawienie jej przedstawicielowi dowodów poniesionych szkód (zarówno materialnych, jak i osobowych). Dowodami mogą być zdjęcia samochodu oraz uszkodzonych przedmiotów, które znajdowały się w aucie – odszkodowanie należy się również za rzeczy, które były przewożone w momencie stłuczki lub wypadku, np. telefon, laptop, rower przypięty do dachu itp. W przypadku, gdy doszło do kolizji i szkody są niewielkie, wystarczy spisanie oświadczenia, w którym sprawca przyzna się do winy oraz poda dane osób poszkodowanych. Dochodzenie odszkodowania w sytuacji, gdy miał miejsce wypadek, jest bardziej skomplikowane. Jeśli w zdarzeniu jedna lub więcej osób odniosły obrażenia, niezbędne jest wezwanie policji. Przygotowany przez nią raport, wraz z dokumentacją medyczną zebraną przez poszkodowanych, to najważniejsze dokumenty dla ubezpieczyciela – będzie on musiał bowiem pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, a także ewentualnego zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych lub rodzin ofiar.

Czym jest dopłata do odszkodowania?

Po zebraniu wszystkich dokumentów firma ubezpieczeniowa organizuje oględziny uszkodzonego pojazdu oraz przedstawia kosztorys szkody, który należy traktować jako propozycję, od której można się odwołać. Warto skorzystać z usług firm zajmujących się obsługą odszkodowań, takich jak Bryksaexpert z Gdańska. Specjaliści podpowiedzą, na co zwrócić uwagę, analizując wycenę szkody ubezpieczyciela. Jednym z najczęstszych problemów jest zaniżanie kosztu części zamiennych lub robocizny, a także pomijanie dodatkowych wydatków poniesionych przez poszkodowanego np. na holowanie uszkodzonego pojazdu. Dokładna analiza kosztorysu ubezpieczyciela oraz średnich stawek warsztatów samochodowych i cen części, które uległy uszkodzeniu, pozwoli złożyć odwołanie od proponowanej wysokości odszkodowania. Prezentując dobre argumenty (np. dowody poniesionych kosztów nieuwzględnionych w kosztorysie, dokumentację medyczną potwierdzającą konieczność odbycia rehabilitacji), można złożyć wniosek o dopłatę do odszkodowania.