pracownik z ukrainy zus rozliczenie
15 września 2020

Kategoria:
Finanse

Jak rozliczyć podatek za obywatela Ukrainy pracującego w Polsce?

Polska to dla mieszkańców krajów Europy Wschodniej popularny kierunek migracji zarobkowej – w ostatnich latach możemy obserwować wyraźny wzrost liczby pracowników pochodzących z tamtych rejonów, przede wszystkim z Ukrainy. Zatrudniając ukraińskich obywateli, polski pracodawca zyskuje wartościowych pracowników, ale też zobowiązuje się do rozliczenia za niego podatku. Jakie są zasady takiego rozliczenia? O czym należy pamiętać?

Podatek za pracownika z Ukrainy

Co do zasady, żeby podjąć zatrudnienie na terenie Polski, obywatel Ukrainy powinien posiadać zezwolenie na pracę, wydawane przez odpowiedniego wojewodę. Od zasady obowiązują oczywiście pewne wyjątki, np. nie dotyczy ona osób, które przepracowały 6 z następujących po sobie 12 miesięcy – by móc kontynuować pracę, konieczne jest wystąpienie o zezwolenie. Z kolei to, jak zostanie rozliczony podatek za obywatela Ukrainy zależy od jego rezydencji podatkowej.

– Rezydencja podatkowa odpowiada temu gdzie i jak długo dany pracownik mieszka, wykonując swoje zadania – mówi przedstawiciel agencji Kowsen-polZa rezydenta podatkowego uznaje się zgodnie z polskim prawem osobę, która przebywa na terenie Polski od co najmniej 183 dni i w Polsce posiada źródło swoich interesów prywatnych i biznesowych. Osoby te są zobowiązane do rozliczenia wszystkich swoich przychodów w polskim urzędzie skarbowym. Osoby, która nie posiadają statusu rezydenta odprowadzają w Polsce podatek jedynie od dochodu, który został uzyskany na terenie Polski.

Rozliczenie podatku w oparciu o umowę cywilno-prawną

Zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, które zatrudniają obywatela Ukrainy w oparciu o umowę zlecenie nie odprowadzają podatku osoby zatrudnionej, gdyż leży to po stronie podatnika. Dotyczy to jednak wyłącznie obcokrajowców, którzy mają zagwarantowane stałe miejsce, w którym wykonują obowiązki. Nierezydenci, którzy nie pracują w jednym, stałym miejscu, odprowadzają podatek od dochodów w swoim kraju.

Rozliczenie w oparciu o umowę o pracę

Jeśli zatrudniliśmy obywatela obcego kraju na podstawie umowy o pracę, rozliczamy podatek za taką osobą samodzielnie, niezależnie od tego czy zatrudniamy go jako firma czy też osoba fizyczna. Mamy wtedy obowiązek pobierać zaliczek na podatek dochodowy i rozliczać je do 20 dnia każdego miesiąca oraz złożyć w odpowiednim terminie formularze PIT-4R oraz PIT-11 lub PIT-40. Obowiązek ten spoczywa na nas niezależnie od tego, czy zatrudniona osoba ma status rezydenta czy też nie, podatek jest rozliczany na zasadach takich samych, jak w przypadku obywateli Polski.

Alternatywne rozwiązanie?

Czy możliwe jest obejście – w sposób legalny – całej procedury związanej z zatrudnieniem obcokrajowca oraz rozliczeniem za niego podatku? Tak – możliwość taką daje skorzystanie z usług agencji zajmujących się tzw. leasingiem pracowniczym, takich jak firma Kowsen-pol. To agencja jest w tym układzie formalnym pracodawcą obcokrajowca, w związku z tym to na niej spoczywa ciężar formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę, podpisania stosownych umów z nim, wypłata jego pensji, opłacenie ubezpieczenia oraz oczywiście rozliczenie się z urzędem skarbowym. Jako przedsiębiorca płacimy wtedy jedynie za możliwość „wypożyczenia” pracownika i korzystania z jego usług przez pewien określony czas.