firma windykacyjna sciaganie naleznosci
8 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Jak przebiega ściąganie należności przez firmę windykacyjną?

Prowadząc własną działalność, jesteśmy narażeni na nawiązanie współpracy z nieuczciwymi kontrahentami. Szczególnie problematyczna jest sytuacja, w której kontrahent zalega z opłatami. Odzyskanie zaległych należności na własną rękę może być problematyczne, a przy tym bardzo czasochłonne, dlatego lepiej zdecydować się na profesjonalną pomoc w tym zakresie. Jak przebiega ściąganie należności przez firmę windykacyjną?

Windykacja polubowna

Zanim firma windykacyjna przystąpi do ściągania należności, musi szczegółowo zapoznać się z sytuacją zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Umożliwia to ocenę szans na ściągnięcie długu i dobranie odpowiedniej metody. Dzięki tak szczegółowemu przygotowaniu szanse na odzyskanie należności znacząco wzrosną.

Na profesjonalne podejście do kwestii ściągania należności możemy liczyć w firmie windykacyjnej Profit Inkaso. Doświadczeni pracownicy przeprowadzą cały proces tak, aby odzyskać zaległe należności jak najszybciej, a przy tym nie obciążać wierzyciela prowizjami.

Pierwszą metodą ściągnięcia należności jest windykacja polubowna. Polega ona na nawiązaniu dialogu z dłużnikiem i przeprowadzeniu negocjacji. Jej celem jest nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty zobowiązania. Duża swoboda w prowadzonych negocjacjach pozwala na wypracowanie opcji, która będzie dogodna zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela.

Windykacja sądowa

Niestety windykacja polubowna nie zawsze przynosi zamierzony cel, czyli ściągnięcie zobowiązań. W takim przypadku firma windykacyjna wejdzie na drogę sądową, czyli podejmie się windykacji sądowej. W pierwszej kolejności zajmujący się naszą sprawą specjalista przygotuje i złoży w sądzie odpowiednie dokumenty. Gdy sprawa ruszy, będzie nas także reprezentował na poszczególnych rozprawach.

Celem windykacji sądowej jest uzyskanie stosownego orzeczenia. Stanowić ono będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego, którego celem jest zabezpieczenie poszczególnych składników majątku dłużnika przed zbyciem, aż do momentu zakończenia sprawy windykacyjnej.

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza to najbardziej radykalna metoda odzyskania zaległych należności od dłużnika. Aby egzekucja zakończyła się sukcesem, niezbędne jest dokładne poznanie składników majątku oraz bieżących źródeł dochodów dłużnika. Ważne jest także, aby firma windykacyjna współpracowała ze sprawdzonymi, skutecznymi komornikami.

Proces egzekucji komorniczej oczywiście nadzorować będzie firma windykacyjna. Dzięki temu postępowanie przeprowadzone będzie w możliwie najbardziej efektywny sposób, dobrany na podstawie doświadczeń komornika, jak i specjalistów zajmujących się windykacją.