ksiegowosc w jednoosobowej firmie biuro rachunkowe
24 września 2020

Kategoria:
Finanse

Jak prowadzić księgowość w jednoosobowej firmie?

Osoby, które decydują się na założenie własnej firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą być przygotowane również na dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem jej księgowości. Czy robić to samodzielnie, czy może powierzyć sprawy księgowe firmy specjalistom? Czy księgowość w małej firmie jest skomplikowana? Odpowiedzi na te pytania poniżej.

Księgowość uproszczona dla małych firm

Dobrą wiadomością dla osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą jest fakt, że małe firmy mogą korzystać z rozliczania poprzez uproszczoną księgowość i tym samym są zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych. Ten ostatni dotyczy podmiotów o rocznych przychodach powyżej 2 miliony euro w przeliczeniu na złotówki. Uproszczona księgowość oznacza, że przedsiębiorca (bądź jego księgowy) do wymaganych rozliczeń z fiskusem musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów (KPiR) – jeśli wybrał podatek liniowy lub opodatkowanie według skali podatkowej. Natomiast jeśli firma korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy prowadzić ewidencję jej przychodów. Zależnie od rodzaju prowadzonej działalności niekiedy wymagane jest też przygotowanie rejestrów VAT (wybrane rodzaje działalności gospodarczej są z tego obowiązku zwolnione), ewidencji środków trwałych lub wyposażenia czy ewidencji przebiegu pojazdu. Osoby, które dopiero planują założenie firmy, powinny też pamiętać o tym, że już przy dopełnianiu wstępnych formalności (przy zgłoszeniu firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej) muszą określić, czy będą prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecą to zewnętrznemu podmiotowi.

Obowiązki księgowe przy jednoosobowej działalności

Głównym obowiązkiem jest rzetelne uzupełniane ewidencji przychodów lub księgi przychodów i rozchodów. Ta ostatnia zawiera informacje o uzyskanych przez firmę przychodach oraz kosztach prowadzenia działalności. Przy prowadzeniu jednoosobowej firmy należy też pamiętać o odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, rozliczeniach VAT, zapłacie należnego podatku do urzędu skarbowego. Trzeba też zachować dokumenty potwierdzające transakcje rejestrowane w KPiR.

Księgowość online – czy warto korzystać?

Nie tylko warto, ale nawet trzeba. Dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z księgowością, jej samodzielne prowadzenie może być zadaniem trudnym i czasochłonnym.  Dostępne online programy księgowe mogą być tu dużą pomocą, gdyż dzięki nim część czynności jest wykonywana automatycznie. Choć oczywiście najpewniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza na początku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jest zlecenie obsługi księgowej firmy wykwalifikowanym specjalistom. Ta opcja oznacza też dużą oszczędność czasu, gdyż nawet korzystając z dobrego programu księgowego, trzeba pamiętać o miesięcznych czy kwartalnych rozliczeniach z urzędami, w tym o wprowadzeniu danych dotyczących poniesionych kosztów, opłaceniu w terminie zaliczek na podatków i składek ZUS czy, też nie później niż w określonym przez prawo terminie, złożeniu wymaganych deklaracji VAT. Jak dodaje nasz rozmówca z firmy ZO-JA Rachunkowość:

stała miesięczna oplata za usługi biura księgowego w przypadku małych firm nie jest wysoka, a gwarantuje poprawne wykonanie wszelkich rozliczeń księgowych i uniknięcie kar za ewentualne błędy.