rozliczanie ryczałtu
5 października 2021

Kategoria:
Finanse

Jak prawidłowo rozliczyć ryczałt?

Ryczałt stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Przy rozliczaniu podatku ryczałtem, nie uwzględnia się kosztów. Oznacza to, że podatek opłaca się od przychodu, a nie od dochodu. Na czym polega rozliczanie ryczałtu?

Charakterystyka procesu rozliczania ryczałtu

W tej formie opodatkowania, poniesionych kosztów nie bierze się pod uwagę, zaś podstawą opodatkowania jest przychód. Przedsiębiorca korzystający z ryczałtu, powinien prowadzić ewidencję przychodów, w której ewidencjonuje sprzedaż. To na jej podstawie można wyliczyć sumę przychodu, która pozwoli obliczyć podatek (nie dotyczy to oczywiście najmu prywatnego). Przychód można pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli do podatnika ma zastosowanie  kilka stawek ryczałtu, to składki ZUS odlicza się proporcjonalnie. Składki na Ubezpieczenie Społeczne wpływają tym samym na obniżenie dochodu do opodatkowania. Składka zdrowotna natomiast – obniża podatek do zapłaty. Od należnego podatku odliczamy 7,75 z 9 % składki.

Obliczanie ryczałtu, choć należy do prostych zadań – wymaga jednak specjalistycznej wiedzy z zakresu przepisów prawa. Właśnie dlatego z oferty biura rachunkowego NOVUM w Gdyni korzysta  wielu przedsiębiorców, którym zależy na profesjonalnie i zgodnie z przepisami prowadzonej księgowości. Ponieważ w ryczałcie kwota podatku jest uzależniona od przychodu, a nie dochodu, trzeba go zapłacić bez względu na to, czy firma odnotowała zysk, czy też stratę. Przy opodatkowaniu ryczałtem nie ma możliwości  rozliczenia się z małżonkiem (to również nie dotyczy najmu prywatnego). Zaliczki na podatek należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca.

Zalety rozliczania ryczałtu

Ryczałt ewidencjonowany wyróżnia się tym, że podatek nalicza się tylko od osiągniętych przychodów. Teoretycznie jest więc to proste zadanie. Wiele jednak zależy od tego, jakie przychody uzyskujemy. Czasem wydaje się, że nasza działalność ma jedną stawkę podatku, jednakże osiągamy również przychody, które powinny być opodatkowane inna stawką  Powierzając takie zadanie biurom rachunkowym, osoby prowadzące  działalność gospodarczą mogą całkowicie koncentrować się na swojej działalności i nie muszą poświęcać cennego czasu na skomplikowane sprawy podatkowe.