20 sierpnia 2019

Kategoria:
Finanse

Jak oszacować koszt pogrzebu?

Trudno oszacować koszt całego pogrzebu, ponieważ jest on uzależniony od wielu czynników. Osoba, która będzie odpowiedzialna za organizację, musi najpierw ustalić, jak ma wyglądać ceremonia, jakie są ceny usług i dodatków oraz ile zamierza przeznaczyć na ten cel pieniędzy. Dobre rozeznanie się w ofertach pozwoli oszacować koszty, które trzeba będzie ponieść.

Ceny uzależnione są od wielu czynników

Różne cenniki znajdziemy w różnych miejscowościach. Usługi będą także uzależnione od tego, czego sobie życzy rodzina. Dlatego też na początku należy sprecyzować, czego oczekujemy. Do kosztów pogrzebowych trzeba zaliczyć odbiór i transport zwłok przez zakład pogrzebowy, a także przygotowanie ich do pogrzebu. Cena miejsca na cmentarzu będzie zależała od ustalonych przez administrację cmentarza opłat. Dokonuje się ją na 20 lat przechowywania ciała. Różnice mogą także wynikać z położenia grobu lub innych czynników. Osoby wierzące będą także musiały opłacić mszę pogrzebową i poprowadzenie uroczystości przez księdza. W przypadku osób świeckich należy doliczyć koszt za udział mistrza ceremonii.

Pogrzeb tradycyjny a kremacja

W pogrzebie tradycyjnym koszty uwzględniają zajęcie się ciałem przez zakład pogrzebowy oraz przechowywanie go w chłodni. Znaczącym obciążeniem będzie cena trumny, która zależna jest od użytego rodzaju drewna. Nieco tańsza jest kremacja zwłok. Jednak należy pamiętać o tym, że ten proces także wymaga zakupu trumny, która będzie przeznaczona do spalenia ciała. Nie jest to jednak zbyt wysoki koszt. Trumny tego typu są proste w konstrukcji i wykonane z taniego drewna sosnowego lub z kartonu. Do kosztów trzeba także doliczyć urnę. Podobnie jak w przypadku trumny, jej cena zależna jest od materiału i zdobień. Wystawienie ciała lub prochów w kaplicy tradycyjnie wymaga także zakupu wieńców i kwiatów.

Inne dodatkowe koszty

Koszty wzrastają, jeśli najbliżsi zmarłego decydują się na zorganizowanie stypy. W tym przypadku trzeba będzie zapłacić określoną kwotę za obiad w przeliczeniu na ilość osób, a także za ewentualny alkohol czy oprawę muzyczną. Niezbędne są także takie elementy jak krzyż i tabliczka. Największym kosztem może okazać się postawienie pomnika. Rozbieżność cenowa jest bardzo duża, bowiem zależy od wielu czynników. Niektóre zakłady pogrzebowe umożliwiają rozłożenie kwoty na raty bez ukrytych odsetek czy opłat manipulacyjnych. Pracownik zakładu pogrzebowego Anubis mówi:

Nasz zakład pogrzebowy jest w stanie zorganizować i przeprowadzić ceremonię pogrzebową w kwocie objętej gwarancją wypłaty z ZUS. Zasiłek pogrzebowy obecnie wynosi 4 tys. zł.