Kobieta z kartą kredytową
4 czerwca 2021

Kategoria:
Finanse

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba prywatna, która stała się niewypłacalna, może ogłosić upadłość konsumencką, żeby uwolnić się od zadłużenia. Dzieje się to poprzez zaspokojenie roszczeń wierzycieli z jej majątku albo przez częściowe lub całkowite umorzenie długu. Dowiedz się, kiedy ktoś staje się niewypłacalny w świetle prawa? Sprawdź, w jaki sposób można ogłosić upadłość konsumencką i jakie będą tego konsekwencje.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej uprawnione są wyłącznie osoby prywatne, a więc nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Prawo określa osoby niewypłacalne jako niebędące w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych od przynajmniej 3 miesięcy.

Obecnie przepisy pozwalają ogłosić upadłość konsumencką zarówno osobom, które znalazły się w złej sytuacji z przyczyn niezależnych od swojej woli, nieprzewidzianych, jak i tym, które popadły w tarapaty umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiedni wniosek, który następnie będzie rozpatrzony i zatwierdzony (lub odrzucony) przez sąd. Na wspomnianym dokumencie muszą się znaleźć konkretne informacje:

  • wykaz majątku z szacunkową wyceną (chodzi o posiadane ruchomości i nieruchomości);
  • informacje o wszystkich posiadanych środkach pieniężnych – w gotówce, na kontach bankowych i lokatach;
  • lista wierzycieli i długów;
  • dowody niewypłacalności i istnienia długów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić sam dłużnik albo wierzyciel. Aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną przeprowadzone w odpowiedni sposób, dobrze jest skorzystać z usług doświadczonej firmy – jak na przykład firma Wardzyn Doradztwo Restrukturyzacyjne i Wyceny.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Osoba, która decyduje się na ogłoszenie upadłości, musi się liczyć z tym, że straci prawo do zarządzania swoim majątkiem, będzie mieć ograniczony dostęp do pieniędzy i może utracić swoje mieszkanie czy auto.  Czy w takim razie warto zdecydować się na ten krok?

Korzyści, jakie płyną z ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to przede wszystkim pozbycie się długów i wierzycieli oraz zatrzymanie działań windykacyjnych. Można zacząć wszystko od nowa. Co więcej, zgodnie z przepisami w przypadku sprzedaży domu czy mieszkania w trakcie trwania postępowania upadłościowego, upadły może ubiegać się o środki pieniężne, które przeznaczone zostaną na wynajem dla niego mieszkania na okres do 24 miesięcy. Ma to na celu ochronę osoby interesów osoby, wobec której ogłoszono upadłość i zapobiegnięcie sytuacji, w której osoba ta pozostanie bez dachu nad głową.