Upadłość konsumencka
11 lutego 2021

Kategoria:
Finanse

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś niewypłacalny i krąży nad tobą widmo poważnych problemów, na pewno zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, powinieneś dokładnie dowiedzieć się, jak przeprowadzić taką procedurę. Poniżej wyjaśniamy, o czym należy pamiętać, aby możliwie najszybciej zakończyć dopełnianie wszelkich formalności.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Upadłość konsumencka oznacza zmniejszenie wymiaru zaległych zobowiązań finansowych lub ich całkowite anulowanie. Możliwość taką mają jedynie osoby fizyczne, które popadły w długi. Dzięki nowelizacji prawa upadłościowego z alternatywy tej może skorzystać szersze grono osób.

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, należy spełniać konkretne warunki:

  • osoba fizyczna musi wykazać, że utraciła płynność finansową i jest niewypłacalna od minimum trzech miesięcy;
  • zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika;
  • trzeba udowodnić, że comiesięczne dochody nie pozwalają na regulowanie zobowiązań.

Należy przy tym pamiętać, że nie mogą zostać umorzone długi, które powstały na skutek zalegania z wypłatą alimentów, odszkodowania czy opłat zasądzonych postępowaniem karnym.

O tym, czy dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką, decyduje sąd. Dlatego przed rozpoczęciem takiego postępowania warto skontaktować się z dobrym prawnikiem – na przykład z Kancelarii Pełszyński & Rak. Ekspert od prawa upadłościowego podpowie, czy ogłoszenie upadłości jest na pewno najlepszym wyjściem z sytuacji. Nie będzie tak z pewnością, gdy dłużnik jest na przykład właścicielem nieruchomości, drogiego samochodu, których wartość mogłaby pokryć zaległe zobowiązania.

Co zrobić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości jest złożenie wniosku do sądu. Polega to na wypełnieniu specjalnego formularza.

We wniosku należy zawrzeć informacje na temat wszystkich wierzycieli oraz wskazać, jaki był ostateczny termin spłaty zaległych zobowiązań. Ponadto dłużnik musi przedstawić przed sądem spis własnego majątku. Bardzo ważne jest również uzasadnienie takiego wniosku. Trzeba opisać tam, w jaki sposób doszło do powstania zadłużenia i dlaczego dłużnik nie może poradzić sobie z jego spłatą. Takie argumenty trzeba poprzeć dowodami, czyli na przykład historią leczenia, jeżeli wnioskodawca utracił płynność finansową na skutek choroby.

Dopiero wtedy, gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek, a upadłość konsumencka zostanie ogłoszona, wszelkie postępowania windykacyjne będą mogły być wstrzymane. Wcześniej zarówno komornicy, jak i wierzyciele mogą egzekwować zaległe długi.