rozliczenie ulg
24 stycznia 2020

Kategoria:
Finanse

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

W Polsce, aby uzyskać przychód, musimy ponieść dodatkowe wydatki. W prawie nazywa się je kosztami uzyskania przychodu. Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych, pracodawca naliczając wynagrodzenie jest zobligowany uwzględnić je w formie zryczałtowanej. Ich wysokość jest uzależniona od czynników, takich jak miejsce zamieszkania czy forma zatrudnienia. Dowiedz się, czym dokładnie są koszty uzyskania przychodu oraz jak je obliczyć.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dokładniej chodzi tu o wydatki, które podatnik ponosi, aby uzyskać przychody z konkretnego źródła. Można to rozumieć na przykład, jako koszt biletów autobusowych, by dojechać do pracy. Wykazuje się je w sekcji C PIT-37 lub w sekcji D PIT-36. Są bardzo ważne, gdyż odliczanie ich ma na celu rekompensatę dla pracowników, w zamian za straty, które ponieśli. Według specjalisty z firmy podatkowakancelaria.pl: „Zdarza się, że zatrudniony ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Wynoszą one od 250 do 300 zł miesięcznie i są przewidziane dla osób, które oświadczyły, że mieszkają poza miejscowością, w której wykonują pracę. Warto podkreślić, że chodzi tu o miejsce zamieszkania, a nie zameldowania, gdyż nie ma ono w tej sytuacji szczególnego znaczenia.”

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Celem odliczania kosztów uzyskania przychodu jest przede wszystkim zmniejszenie podstawy opodatkowania. Niewątpliwie, dla podatnika najważniejsze są zawsze sposoby rozliczenia ulg i przychodów. Zanim jednak zajmiemy się ich obliczaniem, warto dowiedzieć się, czym dokładnie w tym przypadku są przychody. Według Ustawy nazywa się nimi wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze lub ich równowartość. Do tej grupy zaliczamy wynagrodzenia zasadnicze, godziny nadliczbowe, wszelkiego rodzaju nagrody oraz dodatki i inne elementy określone w Ustawie. Gdy uzyskujemy przychody ze stosunku pracy, odliczane są tak zwane koszty pracownicze. Stawka podstawowa wynosi 250 zł miesięcznie, czyli nie więcej niż 3000 zł rocznie i jest stosowana w przypadku, kiedy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której pracuje. W kwestii kosztów podwyższonych konieczne jest wcześniejsze złożenie przez pracownika oświadczenia na piśmie. Jest ono niezbędne ze względów formalnych. Powinno zawierać informację o miejscu zamieszkania podatnika – innym niż miejsce wykonywania pracy – z podkreśleniem, że z tego powodu nie otrzymuje żadnych innych dodatków, zwłaszcza dodatku za rozłąkę. Kwota podwyższonych kosztów to 300 zł miesięcznie i łącznie nie więcej niż 3600 zł rocznie. Jeżeli chodzi o własną działalność gospodarczą to prawo nie precyzuje wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. W praktyce przedsiębiorca może do nich zaliczyć wszystkie opłaty, jakie ponosi w celu uzyskania przychodu.