ryczalt ewidencjonowany
3 czerwca 2016

Kategoria:
Finanse

Jak można skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Poradnik

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z uproszczonych form opodatkowania. Korzystają z niego przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy nie mogą wykazać wysokich kosztów uzyskania przychodu. Taki sposób rozliczenia pozwala przedsiębiorcy na prowadzenie uproszczonej księgowości i umożliwia zastosowanie niskich stawek opodatkowania.

Ryczałt ewidencjonowany – kiedy zgłosić?

Przedsiębiorca, który wybiera tę formę rozliczenia już od początku prowadzenia działalności gospodarczej, powinien złożyć pisemne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wygodną alternatywą jest deklaracja tej formy rozliczenia we wniosku rejestracyjnym.

Możliwa jest także zmiana sposobu opodatkowania w firmach i spółkach działających już na rynku – wyjaśnia nasz rozmówca z Biura Rachunkowo-Księgowego PLUS. Jeżeli działający już przedsiębiorca chce przejść na ten sposób rozliczenia z fiskusem, musi zgłosić się z wnioskiem do US najpóźniej do 20 stycznia danego roku rozliczeniowego.

Limity ryczałtu ewidencjonowanego

Przedsiębiorców, którzy planują rozliczać się w formie ryczałtu obowiązują pewne limity. Z ryczałtu mogą korzystać osoby i spółki, których działalność w roku poprzednim dała przychody nieprzekraczające kwoty 150.000€. Podatek należy odliczać od przychodu nie pomniejszonego o koszty uzyskania.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Choć przedsiębiorca rozliczający się w ten sposób nie korzysta z żadnych preferencji i nie może pomniejszyć przychodu o koszt jego uzyskania, do tego wyboru rozliczenia zachęcają niskie stawki. W zależności od rodzaju działalności, przedsiębiorca rozlicza się wg stawki 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%, zaś w przypadku zróżnicowanej działalności wg kilku stawek.

Ewidencja przychodów

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym prowadzą uproszczoną księgowość, która obejmuje ewidencję przychodów, odrębną na każdy kolejny rok podatkowy. Taka ewidencja obejmuje wyłącznie przychody z działalności, czyli pomija koszty. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników i dysponuje majątkiem trwałym, konieczne jest również prowadzenie ewidencji zatrudnienia i wyposażenia.

W praktyce ryczałtem ewidencjonowanym warto rozliczać się przede wszystkim w przypadku trzech najniższych stawek. Dla przedsiębiorców, którzy mogą wykazać duże znaczne koszty uzyskania przychodu, bardziej opłacalnym będzie rozliczenie wg zasad ogólnych.