sprawozdanie finansowe koronawirus biuro rachunkowe
14 listopada 2020

Kategoria:
Finanse

Jak koronawirus wpłynął na sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe to raport sporządzany przez jednostkę gospodarczą na koniec każdego roku obrotowego. Celem takiego raportu jest zamknięcie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa w sposób rzetelny i przejrzysty. Sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe, a wszelkie kwestie z nim związane reguluje Ustawa o rachunkowości.

Istnieją też konkretne terminy, których należy przestrzegać. W roku 2020 z powodu epidemii COVID-19 terminy składania sprawozdań zostały wydłużone, w niektórych przypadkach nawet o 3 miesiące. W jaki jeszcze sposób koronawirus wpłynął na sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Wszystkie osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań za 2019 rok zadawały sobie pytanie, czy koronawirus dotychczas wpłynął na sytuację finansową i majątkową polskich przedsiębiorstw. To, że skutki epidemii COVID-19 wpłyną na sprawozdania finansowe za rok 2020, już wtedy było oczywiste. Według zapisu MSR 10 należało ustalić, czy zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu okresu sprawozdawczego, sprawiły, że konieczne było skorygowanie sprawozdania.

Pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa w Polsce został odnotowany dopiero w marcu 2020 roku, a pierwsze wzmianki dotyczące COVID-19 w Europie pojawiały się w raportach w styczniu tegoż roku. Ogółem więc przyjęto, że epidemia nie miała poważnego wpływu na stan finansowy przedsiębiorstw w roku 2019 – nawet tych, które mają powiązania biznesowe z Chinami.

Choć zdarzenie to uznane zostało za niewymagające wprowadzania korekt do sprawozdań finansowych, konieczne okazało się dokonanie dodatkowych ujawnień. Ujawnienia te mogły dotyczyć przewidywanego rozwiązania wybranych umów handlowych lub powstania ewentualnych opóźnień w dostawach surowców bądź towarów.

Sprawozdania za 2020 rok – prognoza

Epidemia koronawirusa mogła wpłynąć rozmaicie na sytuację polskich przedsiębiorstw na początku roku 2020, szczególnie tych, które działają na arenie międzynarodowej. Obecnie, pod koniec 2020 roku, nie ma już żadnych złudzeń, że skutki pandemii są i będą widoczne w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok. Specjalista z biura rachunkowego Sowiński w Sopocie zwraca uwagę na następujące kwestie:

W sprawozdaniu finansowym za 2020 rok konieczne będzie rozważenie wpływu pandemii na standardy MSSF i MSR. Szczególną uwagę trzeba będzie poświęcić zapisom dotyczącym utraty wartości aktywów, podatku dochodowego oraz wyceny w wartości godziwej.

To jednak tylko kilka aspektów, które należy rozważyć. Wpływ epidemii na stan gospodarczy państwa okazał się większy, niż ktokolwiek przewidywał. KNF zwróciło jeszcze uwagę, chociażby na standard MSSF 9 dotyczący instrumentów finansowych, co – ogółem rzecz ujmując – oznacza szacowanie strat kredytowych.