rozliczanie PITu
2 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Jak działa rozliczanie się z fiskusem według ryczałtu?

Ryczałt to jedna z korzystniejszych form rozliczania podatku z fiskusem. Przeznaczona jest dla osób fizycznych o przychodzie z poprzedniego roku podatkowego nieprzekraczającym 2 mln euro w równowartości polskiej waluty. To także propozycja dla osób z zyskami pochodzącymi z tytułu najmu, dzierżawy oraz pokrewnych źródeł uzyskanych poza działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji suma przychodów nie może przekroczyć wymienionej wyżej kwoty. Jak rozliczać się według ryczałtu?

Jak zgłosić chęć rozliczania się według ryczałtu?

Chęć rozliczania się z fiskusem na zasadzie ryczałtu, należy zgłosić odpowiednio wcześniej poprzez złożenie wniosku do jednego dnia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Można również wybrać bezpośrednie rozliczenie przychodów z działalności na formularzu CEIDG-1. Osoby, które chcą zmienić formę opodatkowania na ryczałt, muszą zawiadomić pisemnie Urząd Skarbowy do 20 stycznia danego roku podatkowego. Ten sam termin obowiązuje przedsiębiorców, którzy chcą zrezygnować z ryczałtu. Rozliczanie ryczałtowe z fiskusem jest więc propozycją dla osób fizycznych, które prowadzą m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągają przychody z tytułu umowy najmu lub są osobami duchownymi.

Rodzaj opodatkowania ryczałtu

Opodatkowanie ryczałtu jest przychodem, którego nie pomniejsza się o żadne dodatkowe koszty. Podatnik może jednak odliczyć konkretne wydatki, które określa art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to np. składek ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Aby rozliczyć się z fiskusem według ryczałtu, podatnik powinien pamiętać o konieczności złożenia jednej z deklaracji PIT-28 i załączników. Jest to m.in. PIT-28, -28/A, -28/B, PIT/O, PIT/D, NIP-2 oraz ZAP-3. Warto jednak pamiętać, że rozliczenia podatkowe są skomplikowanym zadaniem, które wymaga przeanalizowania wielu dodatkowych czynników. Właśnie dlatego oferta biura podatkowego Plus w Katowicach cieszy się tak dużym uznaniem zarówno wśród przedsiębiorców rozliczających się według ryczałtu, jak i pozostałych form opodatkowania.

Zalety rozliczania się według ryczałtu

Ryczałt ewidencjonowany jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców ponoszących niewielkie koszty działalności. Obliczany jest od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Dużą zaletą tego sposobu opodatkowania jest także to, że prowadzony jest na podstawie uproszczonej księgowości i związany jest z niższymi stawkami, niż stawki rozliczane według skali podatkowej, czy też podatku liniowego.