u notariusza
25 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Jak dokonać darowizny?

Osoby, które chcą przekazać komuś w darowiźnie pieniądze albo inne dobra, często zastanawiają się, czy w takim przypadku konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Darowizną nazywamy rodzaj umowy prawnej, której celem jest przysposobienie obdarowanemu korzyści kosztem majątku przekazującego darowiznę. Co i komu można przekazać w taki sposób i jakie formalności są wówczas niezbędne?

Czy przed przekazaniem darowizny niezbędna jest wizyta u notariusza? 

Darowizna polega na przekazaniu określonego przedmiotu na rzecz obdarowanego. Co do zasady, umowa, która się z tym wiąże, powinna być zawarta w kancelarii notarialnej. W praktyce jednak dzieje się tak, że umowa może być zawarta również bez zachowania tej formy – wówczas staje się ważna w momencie, w którym przyrzeczone świadczenie zostaje spełnione. Można to jednak zrobić w przypadku chęci podarowania pieniędzy. Sprawa wygląda zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o darowiznę nieruchomości czy innych dóbr – wówczas konieczne jest przygotowanie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Jak powinna wyglądać umowa w formie pisemnej? 

Z uwagi na to, że w wielu przypadkach konieczne jest sporządzenie umowy w formie pisemnej, chcąc przekazać darowiznę, należy udać się do kancelarii notarialnej. W umowie sporządzonej u notariusza muszą zostać zawarte następujące informacje:

  • data i miejsca sporządzenia umowy,
  • dane stron umowy,
  • przedmiot darowizny,
  • oświadczenia stron darowizny – o przekazaniu określonej kwoty pieniężnej lub innego dobra przez darczyńcę i przyjęciu przez obdarowanego,
  • podpisy obu stron.

Dodatkowo w umowie może zostać zawarte zobowiązanie do określonego działania, na przykład przekazania przez obdarowanego przedmiotu darowizny na konkretny cel. Co ważne, darowizna zobowiązuje obdarowanego do wdzięczności, co w praktyce oznacza, że ma on obowiązek pomocy darczyńcy w sytuacji, w której ten znajdzie się w niedostatku. Warto przemyśleć decyzję o zawarciu takiej umowy, ponieważ przyczyny jej odwołania są ściśle określone przez ustawę. Odwołanie umowy jest możliwe między innymi w sytuacji, w której dochodzi do rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Pamiętajmy, że jeśli umowa darowizny ma mieć formę aktu notarialnego, należy udać się do kancelarii notarialnej. Zajmuje się tym m.in. Notariusz Aleksandra Jaskulska z Dąbrowy Górniczej. Warto upewnić się, w jakich sytuacjach taka forma dla darowizny będzie konieczna.