Kasy fiskalne – przepisy, ulgi, zwolnienia i urządzenia online
10 sierpnia 2018

Kategoria:
Finanse

Działanie kas fiskalnych w świetle przepisów

Podatnicy zobowiązani do stosowania kas fiskalnych, oprócz posiadania samego urządzenia, powinni znać także najważniejsze przepisy, regulujące wszelkie kwestie dotyczące wymagań odnośnie użytkowania kas. Bardzo istotne są również wymagania związane z samymi urządzeniami, a także zagadnienia dotyczące uzyskania ulgi na zakup kas fiskalnych. Poniżej omówimy niektóre z przepisów.

 Kto jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej?

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, mają wszyscy podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych i nieprowadzących działalności gospodarczej – należą do nich między innymi lekarze, prawnicy, mechanicy czy taksówkarze. Osoby użytkujące kasę mają za zadanie wydawać nabywcy paragon lub fakturę z każdej sprzedaży. Wszystkie dokumenty i ich kopie, emitowane przed kasę rejestrującą, należy drukować i  przetrzymywać przez właściwy okres, opisany w ustawie. Ponadto, wymagane jest niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzenia odpowiedniej jednostce, zgłaszanie kas fiskalnych do obowiązkowego przeglądu technicznego oraz udostępnianie ich do kontroli na każde żądanie określonych organów. Ważne jest także posiadanie wszelkich wymaganych dokumentów dotyczących przebiegu eksploatacji kasy, a jej użytkowanie może służyć jedynie w celu prowadzenia własnej sprzedaży. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w przypadku spełnienia przez podatnika określonych warunków.

Odliczenie i zwrot finansów przeznaczonych na zakup urządzenia rejestrującego

Każdy, kto zamierza ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem kasy fiskalnej, powinien złożyć pisemne zgłoszenie lub formularz zgłoszeniowy do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, zanim rozpocznie ewidencjonowanie obrotu. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego numer identyfikacji podatkowej oraz adres.

Kasy fiskalne online

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. określa kryteria i wymagania techniczne dotyczące między innymi kas fiskalnych online – urządzeń nowego typu, które mają za zadanie stały, automatyczny przesył danych do Centralnego Repozytorium Kas. Proces ten odbywać się będzie za pomocą automatycznego, domyślnego harmonogramu przekazu danych, co około 2 godziny. Urządzenia online, dostępne w ofercie firmy D&D SERWIS, będą emitować e-paragony, a druk w formie papierowej będzie wykonywany jedynie na życzenie użytkownika.