3 lutego 2022

Kategoria:
Finanse

Doradca podatkowy jako cenny sojusznik przedsiębiorcy

Profesjonalna pomoc udzielana przedsiębiorcom przez doradców podatkowych nierzadko przynosi wymierne korzyści osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Mimo to wielu przedsiębiorców wciąż nie współpracuje z doradcami podatkowymi, ponieważ obawiają się dodatkowych kosztów. Nie jest to jednak właściwe podejście, gdyż błędy wynikające z nieznajomości prawa podatkowego i swoich obowiązków podatkowych mogą okazać się dużo kosztowniejsze.

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to zawód, który w naszym kraju nie ma długiej tradycji. Jako zawód zaufania publicznego został powołany 1 stycznia 1997 roku na mocy Ustawy o doradztwie podatkowym. Osoba ubiegająca się o zostanie doradcą podatkowym musi mieć wyższe wykształcenie, odbyć praktykę zawodową oraz zdać egzamin na doradcę podatkowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu osoba taka musi złożyć wniosek o wpis na oficjalną listę doradców podatkowych w Polsce.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik spółki T&T TAX Doradztwo Podatkowe, która zajmuje się świadczeniem usług z zakresu księgowości i doradztwa podatkowego:

Zakres pracy osoby wykonującej zawód doradcy podatkowego jest bardzo szeroki. Zajmuje się ona zarówno udzielaniem porad i wyjaśnień dotyczących szeroko rozumianego prawa podatkowego, jak i przygotowywaniem dokumentów, analiz finansowych czy deklaracji podatkowych dla klientów. Bardzo ważnym aspektem pracy doradców podatkowych jest reprezentowanie klientów w trakcie prowadzenia postępowań przed organami podatkowymi, w tym Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Co więcej, doradcy podatkowi są także wsparciem dla klienta podczas kontroli finansowych i skarbowych. W zakres obowiązków doradców podatkowych wchodzi również prowadzenie ksiąg oraz pozostałych ewidencji do celów podatkowych.

Dlaczego prowadząc działalność gospodarczą warto zatrudnić doradcę podatkowego?

Korzystanie z usług doradcy podatkowego jest zyskowne zarówno dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, jak i firm obecnych na rynku od wielu lat. Pomoc udzielana przez profesjonalnych doradców obejmuje ocenę aktualnej sytuacji finansowej i podatkowej oraz podejmowanie działań mających na celu ich poprawę. Współpraca z doradcą podatkowym może uchronić przedsiębiorcę przed podejmowaniem nierozważnych decyzji w zakresie  prawa podatkowego. Osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego podpowiada przedsiębiorcom właściwe rozwiązania problemów wynikających z niedopełnienia obowiązków finansowych, a także przedstawia możliwości ubiegania się o ulgi podatkowe, co z kolei przekłada się na oszczędności finansowe dla przedsiębiorców.

Doradca podatkowy zapewnia przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Jest to o tyle istotne, że klient firmy zajmującej się doradztwem podatkowym może liczyć na wypracowanie optymalnych rozwiązań realnie przyczyniających się do poprawy sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa.