Rekuperator
2 czerwca 2021

Kategoria:
Finanse

Dofinansowanie rekuperacji. Jak można się o nie postarać?

Rekuperatory zyskują na popularności, nie tylko ze względu na swoją efektywność, ale także możliwość częściowego sfinansowania z programu „Czyste powietrze”. Mimo iż mechaniczna wentylacja z odzyskiwaniem ciepła bez wątpienia jest świetną inwestycją na lata to koszt początkowy w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, to spory wydatek. Dlatego wspomniane dofinansowanie jest sporą pomocą w tym zakresie.

Dlaczego system rekuperacji jest objęty dofinansowaniem?

Pytanie to jest zasadne, ponieważ nie jest oczywiste, jak sprawny system wentylacji może wpłynąć na jakość powietrza. Warto wiedzieć, ze system rekuperacji odzyskuje znaczne ilości energii cieplnej (nawet 95%). To przekłada się na obniżenie zapotrzebowania budynku na ciepło, a więc także na znacznie mniejszą ilość spalanego paliwa, a co za tym idzie – wprowadzanych do atmosfery szkodliwych gazów.

Ponadto wentylacja mechaniczna to komfort i zdrowe powietrze dla wszystkich domowników. Filtry zamontowane w urządzeniu gromadzą wszelkie zanieczyszczenia docierające z zewnątrz, co jest istotną informacją na przykład dla alergików.

Wymagania dotyczące rekuperatora 

Mając w zamiarze pozyskanie dofinansowania na rekuperację, należy wiedzieć, że koszt zakupu uznany jest za kwalifikowany dla urządzeń spełniających kilka parametrów:

  • minimum 85% odzysku ciepła,
  • współczynnik nakładu energii mniejszy lub równy 0,5 Wh/m3,
  • musi być wyposażony w system regulacji wydajności,
  • koniecznie być urządzeniem fabrycznie nowym z gwarancją i być produktem dopuszczonym do obrotu handlowego.

Wszystkie te wymagania spełniają polscy producenci rekuperatorów, na przykład Nikol. Jeśli nie jesteś pewny czy wybrany przez Ciebie system wentylacji spełnia powyższe warunki, najlepiej dopytać doświadczonego producenta lub przedstawiciela handlowego.

Jak dużą dopłatę można dostać i gdzie złożyć wniosek?

Koszt rekuperacji określony przez ustawodawcę  jako kwalifikowany, ustalony jest dla zakupu rekuperatora na poziomie 10 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że jest to kwota bazowa, którą należy przemnożyć przez próg procentowy uzależniony od osiąganych dochodów. Przy najniższym progu dochodów, można pozyskać 90% kwoty bazowej, czyli 9 tysięcy złotych. Pozostałą część kwoty inwestycji, można sfinansować kredytem na ten cel (np. w BOŚ Bank), który przyznawany jest na preferencyjnych warunkach.

Wniosek o dofinansowanie złożyć można na stronie www dedykowanej dla programu Czyste Powietrze. Konieczne jest założenie profilu zaufanego, aby dopełnić wszelkich formalności. Możliwe jest także osobiste złożenie dokumentacji we właściwym miejscowo Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w urzędzie gminy, jeśli ma ona podpisane odpowiednie porozumienie z WFOŚiGW.