polityka cen transferowych
22 lipca 2021

Kategoria:
Finanse

Dlaczego warto zadbać o dobrą politykę cen transferowych?

Ceny transferowe to zagadnienie, które jest kluczowe w wielu biznesach. Dotyczą one transakcji, które odbywają się pomiędzy powiązanymi podmiotami, szczególnie jeśli należą do tej samej grupy kapitałowej. Stosuje się je w sprzedaży towarów i usług, które mają szczególne znaczenie dla wysokości zysku lub straty dla danej grupy, a czasem też całego rynku danej gałęzi gospodarki.

 

Czym są ceny transferowe?

Cena transferowa to kwota, która jest ustalona dla wszystkich transakcji realizowanych przez podmioty będące w jakikolwiek sposób ze sobą powiązane. Mogą być to zarówno konotacje rodzinne między poszczególnymi osobami, jak też zależności w obrębie kapitału.

Pojęcie to odnosi się także do firm, które mają swoją siedzibę w innym państwie lub w kraju będącym rajem podatkowym

mówi pracownik kancelarii doradcy podatkowego Tomasza Kamińskiego.

Zagadnienie to odnosi się do takich dziedzin jak podatki oraz prawo, czyli dziedziny objęte wytycznymi międzynarodowymi. Inną gałęzią, której dotyczy zagadnienie cen transferowych, to finanse oraz rachunkowość, a także ekonomia i zarządzanie.

 

Co daje dobra polityka cen transferowych?

Warto zadbać, aby ceny transferowe były ustalone w jak najbardziej przejrzysty sposób. W przeciwnym razie, w razie kontroli z upoważnionego przez państwo organu może zostać nałożona dotkliwa kara finansowa. Rządy krajów coraz częściej porozumiewają się ze sobą oraz utrudniają funkcjonowanie podmiotom, które wyprowadzają dochody do tzw. rajów podatkowych, przez co unikają płacenia podatków w państwie, w którym uzyskali przychód.

Państwa współpracują ze sobą i wystosowują rekomendacje dotyczącą cen transferowych. W ramach Unii Europejskiej powołano specjalne ciało doradcze pracujące przy Komisji Europejskiej, które wprowadziło zalecenia dla polityki cen transferowych. Organy weryfikują dane zagadnienie między innymi poprzez cenę niekontrolowaną, koszty, marże lub podział zysku.

 

Jak wygląda dokumentacja cen transferowych?

Powiązane podmioty od jakiegoś czasu są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Ma ona za zadanie zweryfikować, czy koszt zakupu danego produktu byłby taki sam dla powiązanej spółki, jak i dla zupełnie obcego podmiotu. Stosuje się ją dla określonych firm, które przekroczyły progi finansowe.

W przypadku transakcji towarowej w Polsce jest to 10 000 000 zł. Taka sama kwota obowiązuje dla transakcji finansowej. 2 000 000 zł dotyczy usług oraz innych wpływów, które nie zostały wymienione. Dokumentacja musi zawierać opis podmiotu powiązanego, transakcji, analizę cen transferowych oraz podstawowe informacje podatkowe.