Doradztwo w transakcjach na rynku kapitalowym
10 grudnia 2021

Kategoria:
Finanse

Dlaczego warto korzystać z doradztwa w transakcjach na rynku kapitałowym?

Dokonywanie transakcji na rynku kapitałowym to szansa dla przedsiębiorstw, na pozyskanie kapitału. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, jak i dojrzałych podmiotów poszukujących kapitału na sfinansowanie planowanych inwestycji.  Jednocześnie transakcje na rynku kapitałowym dają możliwość sprzedaży akcji dotychczasowym akcjonariuszom, a dla inwestorów stanowią szansę nabycia aktywów, których płynność wyróżnia się na tle innych aktywów z uwagi na możliwość obrotu akcjami na giełdzie. Wreszcie, notowanie akcji spółki na giełdzie daje możliwość ciągłej wyceny rynkowej spółki, co pozostaje istotne zarówno dla osób zarządzających, jak i właścicieli.   Dlaczego warto korzystać z doradztwa w transakcjach na rynku kapitałowym?

Wejście na rynek kapitałowy – IPO

Z reguły wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu wiąże się z przeprowadzeniem nowej emisji akcji, w trybie oferty publicznej, która jest adresowana do nieograniczonego kręgu adresatów („IPO”). Często przy okazji IPO, dotychczasowi akcjonariusze decydują się również na sprzedaż części swoich akcji w ramach oferty publicznej. Taka oferta pozwala na pozyskanie kapitału spółce (wpływy z nowej emisji), jak i dają możliwość zarobku akcjonariuszom sprzedającym akcje.

Doprowadzenie do debiutu spółki na giełdzie, czy to na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, czy też w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nie jest procesem łatwym. Wymaga to szczegółowej znajomości przepisów prawa i dopilnowania wielu formalności. Rynek kapitałowy podlega bowiem ścisłym regulacjom, które mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa emitentom, jak również inwestorom. Z tego względu samodzielne wprowadzenie spółki na rynek kapitałowy może być znacznie utrudnione.

W ramach doradztwa w wejściu na rynek kapitałowy można liczyć przede wszystkim na profesjonalnie przeprowadzone badania prawne. W dalszej kolejności prawnik lub zespół prawników przygotowują odpowiednie dokumenty, takie jak  prospekt emisyjny, czy też memorandum informacyjne. W razie potrzeby doradztwo obejmie także kwestię restrukturyzacji spółki, aby dostosować ją do wymagań stawianych przez rynek kapitałowy, jak również inwestorów.

Decydując się na wejście na rynek kapitałowy, warto korzystać z usług doradczych w sprawdzonych firmach, aby zapewnić sobie dobry start. Jedną z kancelarii, która specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, jest Kancelaria GESSEL w Warszawie. Usługi doradcze świadczą tam doświadczeni prawnicy, którzy z sukcesami współpracowali z liderami na krajowym rynku kapitałowym.

Pozyskanie finansowania dłużnego

Doradztwo w transakcjach na rynku kapitałowym może obejmować również pozyskanie finansowania dłużnego. Odbywa się ono poprzez emitowanie instrumentów finansów, jakim są obligacje, które mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla finansowania bankowego.

Inne transakcje i operacje na rynku kapitałowym

Z pomocy doradców korzystają nie tylko spółki przeprowadzające IPO. Podmioty, które już są notowane na giełdzie, mogą przeprowadzać wtórne oferty publiczne akcji, tj. tzw. SPO. Dużą popularnością wśród spółek giełdowych cieszą się również programy motywacyjne oparte o akcji spółki, które stanowią istotne narzędzie motywujące dotychczasową kadrę pracowniczą danej spółki. Programy te pozwalają utrzymać emitentom kluczową i odpowiednio zmotywowaną kadrę, a jednocześnie stanowią atrakcyjną formę alternatywnego wynagrodzenia dla pracowników, którzy mogą w przyszłości sprzedać na giełdzie akcje przyznane w ramach takiego programu. Istotne znaczenie mają również transakcje skupu akcji własnych, tzw. buy-back.