11 października 2017

Kategoria:
Finanse

Dlaczego kursy walut się zmieniają?

Co wpływa na wartość pieniądza?

Wyróżnić można kilka czynników wpływających na zmiany kursu danej waluty. Wśród czynników ekonomicznych wyróżniamy:

  • Produkt krajowy brutto – powszechnie określany za pomocą skrótu PKB. Jest to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. Obejmuje on całkowitą sumę dóbr oraz usług, które zostały wytworzone/świadczone na terenie danego kraju w określonym czasie.

 

Należy pamiętać, że kluczowe do określenie PKB jest wyłącznie miejsce wytworzenia danego produktu lub wykonania danej usługi – wyjaśnia przedstawiciel Kantoru Cent.

 

  • Przykładowo: do polskiego produktu krajowego brutto zaliczają się również dobra wytworzone przez zagraniczne firmy i obcokrajowców, którzy pracują na terenie Polski. Analogicznie produkty i usługi wytworzone przez Polaków pracujących za granicą doliczane są do PKB kraju, w którym produkty i usługi zostały wytworzone. Od wysokości PKB uzależnionych jest wzrost krajowej gospodarki, ponieważ równoznaczny jest ze wzrostem produkcji i napływem kapitały zagranicznego.
  • Inflacja – czyli tempo wzrostu cen. Czynnik jest ten niezwykle istotny, gdyż określa siłę nabywczą pieniądza – wzrost cen w danym okresie sprawia, że za tę samą ilość pieniędzy jesteśmy w stanie kupić mniej dóbr, niż wcześniej. W sytuacji, gdy ceny w Polsce idą w górę szybciej, niż za granicą, to konkurencyjność krajowych produktów i usług spada – większym popytem zaczynają cieszyć się te same produkty i usługi wytwarzane za granicą. Żeby je nabyć, musimy za nie zapłacić obcą walutą, którą kupujemy za pieniądze krajowe. Oznacza to wzrost podaży wolnej krajowej waluty i jednoczesny spadek jej wartości w porównaniu do waluty obcej
  • Zmiany stóp procentowych – wysokość stóp procentowych, ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej wyznacza wysokość zysków z inwestycji kapitałowych. Wysokie stopy procentowe w stosunku do innych krajów przyciągają kapitał z zagranicy. Jeśli zagraniczni inwestorzy będą zainteresowani lokowaniem kapitału w kraju, przyczyni się do wzrostu PKB i umacniania waluty
  • Poziom bezrobocia – im niższe bezrobocia, tym bardziej wydajna produkcja w danym kraju.

Dlaczego kursy walut zmieniają się z dnia na dzień?

Dynamiczne zmiany kursów walut spowodowane są tym, że gospodarka nie jest tworem stałym – wszystkie opisane wyżej czynniki są w ciągłym ruchu, co przekłada się na wartość krajowego pieniądza. Poza czynnikami ekonomicznymi na kursy walut mają wpływ również wydarzenia na arenie politycznej, np. wybuchu konfliktów zbrojnych czy wprowadzenie embarga na danego rodzaju produkty.

Tagi: , , ,