wysokosc-alimentow
23 listopada 2016

Kategoria:
Finanse

Czynniki wpływające na wysokość zasądzonych alimentów

Rozwód zawsze jest trudnym przeżyciem dla wszystkich – współmałżonków, ich rodzin, a zwłaszcza dla najmłodszych. Choć dziecko musi być przy jednym z rodziców, pozostaje ich wspólną sprawą. Dotyczy to także łożenia na jego wychowanie. Dlatego dziecko ma prawo do otrzymywania alimentów, które pokryją potrzeby związane z wychowaniem i dorastaniem. Od czego zależy wysokość zasądzonych alimentów?

W poszukiwaniu kompromisu dla dobra dziecka

Należy pamiętać, że alimenty nie są karą dla żadnego z rodziców, a stanowią zabezpieczenie bytu dziecka, które niczemu nie jest winne i nie powinno ponosić finansowych konsekwencji rozwodu dorosłych. Zasądzając wysokość alimentów, sąd musi uwzględnić dwa ogólne czynniki, za którymi kryje się wiele bardziej konkretnych elementów. Są to: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka) oraz możliwości finansowe zobowiązanego. Należy mieć na względzie, że sąd weźmie pod uwagę zarówno te wymierne czynniki, jak i także takie, które nie są policzalne, ale świadczą o zaangażowaniu stron w wychowanie dziecka. Przy tym wszystkim sąd zachowuje obiektywizm i opiera się na udokumentowanych faktach, a nie opiniach. Stąd też życzenia którejkolwiek ze stron co do wysokości alimentów nie mają większego znaczenia dla decyzji sędziego. Ma on zadbać o dobro dziecka. Niemniej dobry adwokat może pomóc nieco wypłynąć na decyzję sądu, a przede wszystkim przeprowadzić przez proces rozwodowy w sposób generujący jak najmniej strat finansowych i szkód natury moralnej.

Co sąd weźmie pod uwagę?

Sąd, chcąc zabezpieczyć dziecku byt po rozstaniu rodziców, analizuje jego potrzeby. Chodzi tu o usprawiedliwione potrzeby, nie ma zatem ryzyka, że o wysokości alimentów zadecydują dziecięce fanaberie. Do uzasadnionych potrzeb dziecka zalicza się te związane z: ubraniem, wyżywieniem, mieszkaniem, zdrowiem, edukacją, rozwijaniem zainteresowań i wypoczynkiem. Uwzględnia się przy tym wiek, uzdolnienia, a także potrzeby fizyczne oraz duchowe.

Zasądzając wysokość alimentów, bierze się pod rozwagę także możliwości osoby objętej obowiązkiem alimentacyjnym. Tu uwaga – uwzględnia się możliwości finansowe, a nie wykazywaną kondycję. To oznacza, że osoba o dużym doświadczeniu zawodowym i wysokim wykształceniu, w pełni sił i zdrowia, która wykaże zerowe dochody, może mieć zasądzone wysokie alimenty, ponieważ ma duże (choć niewykorzystywane) możliwości.

Oprócz możliwości finansowych uwzględniany jest także stan posiadania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Własne mieszkanie, samochód, sprzęt wysokiej klasy, wyjazdy zagraniczne i szeroko pojęta wysoka stopa życiowa – to czynniki, które wpływają na kwoty alimentów. Dziecko ma bowiem prawo do takiej samej jakości życia jak rodzic.

Sąd uwzględnia także wydatki, jakie na rzecz dziecka ponosi rodzic, przy którym ono zostało. Strona, która na co dzień opiekuje się dzieckiem, przedstawia dowody wydatków, a także wykazuje, które z potrzeb dziecka nie mogą być zaspokojone z powodu braku alimentów.

Aby dowiedzieć się w szczegółach, jak wygląda rozwód i zasądzanie wysokości alimentów od strony prawnej, warto skonsultować się z prawnikiem. Wiedzą i radą służą adwokaci Joanna Szarleta-Miastkowska i Andrzej Miastkowski na www.kancelaria-miastkowski.pl.