Doradca podatkowy
8 września 2019

Kategoria:
Finanse

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Jak powiedział Benjamin Franklin, na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Chociaż na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, wszyscy płacimy podatki, np. podczas robienia zakupów. Płacenie podatków zwykle postrzegane jest jako przykry obowiązek, który najmocniej odczuwają przedsiębiorcy. To właśnie oni muszą drobiazgowo rozliczać się z państwem, a będąc czynnymi podatnikami, regulują kwoty danin we własnym zakresie.

Z obowiązkiem płacenia podatków nie da się dyskutować. Niestety, sytuację przedsiębiorców komplikuje fakt, że polski system podatkowy jest bardzo złożony i często się zmienia. Tymczasem czynny podatnik zobowiązany jest samodzielnie wyliczać należności do US i uiszczać je terminowo. Wszelkie błędy w tym zakresie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Z pomocą przychodzą doradcy finansowi.

Kim jest doradca podatkowy?

Profesja doradcy podatkowego zaliczana jest do wolnych zawodów zaufania publicznego. Został on powołany stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1996 roku, ustawą o doradztwie podatkowym i podlega pod Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Do wykonywania zawodu doradcy podatkowego potrzebne są stosowne uprawnienia. Kandydat na doradcę zdobywa je na drodze państwowego egzaminu, wymagane jest również posiadanie wyższego wykształcenia i pełna zdolność do czynności prawnych. Po pozytywnym przejściu egzaminu doradca musi złożyć ślubowanie.

Czynny zawodowo doradca podatkowy musi posiadać polisę OC z tytułu wykonywania zawodu, zobowiązany jest też do stałego podnoszenia kwalifikacji. W przeciwnym wypadku nie mógłby przecież świadczyć swoim klientom rzetelnych usług.

Jakie usługi świadczy doradca podatkowy?

Jak można wnioskować już z samej nazwy zawodu, doradca podatkowy zajmuje się przede wszystkim udzielaniem swoim klientom porad i wyjaśnień, a także tworzeniem opinii w zakresie obowiązków podatkowych. Z jego wiedzy można korzystać też w sprawach celnych i egzekucji administracyjnej. Doradca reprezentuje też swoich klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji oraz postanowień w wymienionych sprawach.

Co ciekawe, doradca podatkowy może zajmować się też prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie. W związku z powyższym, doradztwem podatkowym zajmują się niekiedy profesjonalni księgowi, jak ma to miejsce np. w szczecińskim Biurze Rachunkowym Dorota Roszkowska-Galant.

Czy warto korzystać z pomocy doradcy? Zdecydowanie tak, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest on jednocześnie księgowym, zajmującym się bieżącym prowadzeniem firmowej rachunkowości. Doradca jest w stanie nie tylko uprościć kontakty przedsiębiorstwa z US, ale też wykorzystać swoją wiedzę w celu legalnej optymalizacji podatkowej.