księgowość
1 marca 2022

Kategoria:
Finanse

Czym się różni księgowość pełna od uproszczonej?

Niektórzy przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Inni mogą zdecydować się na jedną z form uproszczonych lub również prowadzić pełną księgowość. Jeszcze inna sytuacja jest wówczas, kiedy firma na małej księgowości przekroczy roczny limit przychodów. Jak wygląda to w praktyce i czym różni się księgowość pełna od uproszczonej?

Mała księgowość – KPiR lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Księgowość uproszczona charakteryzuje się niskim poziomem skomplikowania, małą czasochłonnością prowadzenia i prostymi zasadami, choć z drugiej strony nie pozwala na precyzyjne kontrolowanie finansów firmy oraz ich szczegółową analizę. Niemniej jest ona najczęściej wybieraną formą prowadzenia księgowości przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są zobowiązane do rozliczania się za pomocą pełnej księgowości. Wynika to również z faktu, że jest to znacznie tańszy sposób na ewidencjonowanie operacji gospodarczych firmy.

Obecnie wyróżniamy dwa jej rodzaje: podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Po zmianach podatkowych tzw. Polskim Ładzie nowe firmy nie mogą już rozliczać się za pomocą trzeciej metody, czyli karty podatkowej. Mogą z niej korzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania przed wprowadzeniem zmian (czyli do 31 grudnia 2021).

Pełna księgowość – najbardziej skomplikowana forma prowadzenia rozliczeń

Do prowadzenia pełnej księgowości od pierwszego dnia działalności są zobowiązane spółki cywilne oraz spółki handlowe. Dodatkowo, przejście z księgowości uproszczonej na pełną dotyczy firm, których przychody netto za poprzedni rok przekroczyły w przeliczeniu na złotówki 2 miliony euro. Oczywiście przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą księgowości uproszczonej, mogą zdecydować się na prowadzenie pełnych ksiąg – ponieważ dają one możliwość szczegółowej analizy finansów, a tym samym lepszego ich kontrolowania oraz podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych.

Ze względu na wysoki stopień skomplikowania, prowadzeniem pełnej księgowości zajmują się zazwyczaj wyspecjalizowane firmy, takie jak biuro rachunkowe BM Consulting z Warszawy. Prawo dopuszcza bowiem możliwość prowadzenia ksiąg handlowych poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak właściciel musi zgłosić ten fakt oraz miejsce przechowywania ksiąg do właściwego urzędu skarbowego. Wówczas to biuro rachunkowe odpowiada za poprawność rozliczeń, a więc przedsiębiorca nie musi się tym martwić.