Ksiegowosc pelna i uproszczona
5 listopada 2021

Kategoria:
Finanse

Czym się różni księgowość pełna od uproszczonej?

Księgowość pełna, a także księgowość uproszczona to sposób na prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa. Każdy właściciel firmy (mniejszej lub średniej) musi zdecydować się na jeden z rodzajów prowadzenia księgowości. W przypadku przedsiębiorców zarządzających większymi firmami problem ten nie występuje, ponieważ zdecydowana większość z nich ma obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Na czym polegają różnice w prowadzeniu księgowości pełnej od uproszczonej?

Księgowość pełna i uproszczona – na czym polega?

Księgowość pełna to precyzyjny i bardzo dokładny proces dokumentowania wpływów i wypływów w firmie. Jest to dość trudne zadanie, którego nie zaleca się prowadzić samodzielnie. Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie księgowości pełnej profesjonalnym biurom rachunkowym. Rejestrowane muszą być wszelkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie na podstawie dowodów księgowych. W skład prowadzenia ksiąg rachunkowych wchodzi m.in. dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów, czy też inwentarz. Pracownicy biur mają także obowiązek weryfikowania poprawności dokumentów w odniesieniu do przepisów w Ustawie o Rachunkowości. Księgowość uproszczona to natomiast gromadzenie informacji związanych z finansami. Może się opierać na jednym z trzech form podatkowych – Księdze Przychodów i Rozchodów, Karcie podatkowej oraz ryczałcie ewidencjonowanym.

Kto może prowadzić księgowość pełną, a kto uproszczoną?

Księgowość pełna pozwala znacznie precyzyjniej kontrolować i analizować bieżącą sytuację firmy. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spoczywa na spółkach handlowych, jednostkach działających zgodnie z prawem bankowym, samorządach, zakładach budżetowych, oddziałach firm zagranicznych, organizacji subwencjonowanych oraz wszystkich firmach, które przekraczają przychody 2 mln euro w ciągu roku. Księgowość uproszczona to natomiast możliwość, z której mogą skorzystać osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, gdy ich dochód nie przekracza 2 mln euro. W prowadzeniu obu form księgowości pomaga biuro rachunkowe Praktyk w Lublinie, w którym pracują doświadczeni księgowi.

Dlaczego warto korzystać z pomocy biur rachunkowych przy prowadzeniu księgowości?

Zarówno prowadzenie księgowości pełnej, jak i uproszczonej to dla przedsiębiorców niemałe wyzwanie wymagające wiedzy oraz doświadczenia. Nie warto więc próbować samemu zajmować się tym zadaniem. Profesjonaliści z biur rachunkowych wykazują się wysokim poziomem wiedzy z tego zakresu. Księgowi z biur cały czas rozwijają swoje kwalifikacje i są na bieżąco ze zmianami w prawie księgowym.