kredyt czy leasing
11 czerwca 2021

Kategoria:
Finanse

Czym się różni kredyt od leasingu?

Klienci banków coraz częściej wybierają formę pożyczenia pieniędzy, jaką jest leasing, ponieważ jest prostsza w formalnościach oraz szybsza do otrzymania. Niestety przedmiot leasingowany nie jest własnością osoby, która go co miesiąc spłaca. Innym sposobem na uzyskanie wymarzonego celu jest kredyt, który mimo bardziej skomplikowanych procedur gwarantuje, że przedmiot staje się własnością kredytobiorcy. Czym dokładnie różni się kredyt od leasingu?

Czym jest kredyt oraz leasing?

Dwoma popularnymi możliwościami uzyskania gotówki lub określonego przedmiotu są kredyt oraz leasing. Kredyt polega na pożyczeniu przez bank osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub przedsiębiorcom, pieniędzy na określony w umowie czas. Dodatkowo zostają doliczone opłaty, jak na przykład ubezpieczenie kredytu, prowizja oraz oprocentowanie. Natomiast leasing to forma pożyczenia pieniędzy, w której leasingodawca pozwala leasingobiorcy na korzystanie z określonej rzeczy, w zamian za comiesięczne opłacanie ustalonych rat. Leasing jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które potrzebują samochodów dla pracowników, ponieważ czas leasingu wynosi zazwyczaj 2-5 lat, a po tym czasie przedmiot zostaje zwrócony lub może zostać wykupiony przez firmę. Wysokość wykupu samochodu jest ustalona na wstępie i zawarta w umowie leasingowej. Nie trzeba również przygotowywać dużej ilości dokumentów, a formalności zajmują mało czasu. Natomiast kredyt na auto często wybierany jest przez takie osoby nieprowadzące żadnej działalności lub takie firmy, którym od początku zależy na prawie własności i odliczeniach amortyzacyjnych.

Różnice między kredytem a leasingiem

Umowy leasingu zawierane są najczęściej na rzeczy ruchome (maszyny, samochody), rzadziej na nieruchomości. Przez cały okres trwania umowy właścicielem przedmiotu pozostaje firma leasingowa. Natomiast przy kredycie jest to dowolny przedmiot, a właścicielem przedmiotu zostaje automatycznie kredytobiorca. Załatwienie formalności przy kwestiach leasingu jest mniej czasochłonne, ponieważ w uproszczonej procedurze (w przypadku samochodów jest to możliwe nawet do 200 tys. zł) wymagane jest tylko potwierdzenie tożsamości, natomiast w procedurze standardowej dodatkowo potrzebny jest wyciąg z konta, przedstawiający dochody z ostatnich 6 lub 12 miesięcy (w zależności od wytycznych instytucji bankowej) i PIT za poprzedni rok. W przypadku kredytu procedury są już bardziej wymagające, ponieważ oprócz potwierdzenia tożsamości i udokumentowania dochodów, w przypadku przedsiębiorców czasem potrzebne jest zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniu podatków i składek na ZUS. W przypadku wyrażenia chęci szybszej spłaty zobowiązania w  leasingu jest to utrudnione (np. leasing na samochód nie może trwać krócej niż 2 lata) lub wiąże się ze zwróceniem Urzędowi Skarbowemu wszystkich odliczeń, które dzięki zawarciu umowy leasingu przysługiwały przedsiębiorcy. Tymczasem wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa na każdym etapie trwania umowy i wiąże się z umorzeniem części odsetek i prowizji.

Z innych ważnych różnic pomiędzy kredytem a leasingiem podkreślić można sposób rozliczenia podatku VAT – w przypadku np. kredytu na zakup samochodu ciężarowego przedsiębiorca może jednorazowo odliczyć podatek VAT, w leasingu natomiast podatek VAT jest rozliczany w każdej racie leasingowej.

Wszystkie te różnice, a także szereg innych, mogą mieć duże znaczenie dla ostatecznej decyzji, na który sposób finansowania się zdecydować.

Te, a także inne usługi finansowe świadczone są m.in. przez firmę EasyCredit, w której specjaliści bankowości pomogą dobrać produkty finansowe do potrzeb klienta oraz zajmą się sprawami związanymi z załatwieniem formalności.

Wszystkie wymienione różnice wskazują, że obie formy mają swoje wady i zalety, dlatego jednoznacznie nie da się odpowiedzieć, która z nich jest korzystniejsza. Na korzyść leasingu przemawia fakt, że jest szybszy i łatwiejszy do uzyskania, ale w czasie jego trwania, jeśli np. dotyczy on samochodu, nie można być jego właścicielem, a wykupienie go może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Natomiast pomimo dłuższych i bardziej skomplikowanych procedur oraz formalności, przy kredycie przedmiot, który jest spłacany, na koniec automatycznie staje się własnością kredytobiorcy. Oczywiście sam wybór formy kredytowania należy wyłącznie do osoby, która się o niego ubiega.