Księgowa
20 sierpnia 2021

Kategoria:
Finanse

Czym różni się pełna księgowość od księgi przychodów i rozchodów?

Pełna księgowość różni się od księgi przychodów i rozchodów przede wszystkim stopniem rozbudowania. Jednak wiąże się z tym także większa kontrola nad sytuacją firmy – księgi rachunkowe dają lepszy wgląd w firmowe finanse niż księga przychodów i rozchodów. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jeszcze różni się pełna księgowość od uproszczonej formy ewidencji zdarzeń gospodarczych, jaką jest KPiR.

Pełna księgowość – najbardziej rozbudowana forma ewidencji

Jak już wspomnieliśmy, księgi rachunkowe są najbardziej skomplikowaną formą ewidencji działań gospodarczych zachodzących w firmie. Dzięki prowadzeniu pełnej księgowości właściciel firmy, udziałowcy lub kontrahenci mają najlepszy ogląd na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zapisy dotyczą bowiem nie tylko przychodów i kosztów, ale również zawierają dodatkowe informacje, dotyczące środków trwałych, ewidencji magazynowych i innych. Jednocześnie firmy prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych, obejmujących m.in. bilans, a także rachunek zysków oraz strat. Dzięki kontroli i analizie tych danych firma może uniknąć poważnych problemów finansowych, a także podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.

Ze względu na stopień skomplikowana, pełną księgowość prowadzą zazwyczaj wyspecjalizowane firmy – w Łodzi taką usługę oferuje biuro rachunkowe ABM Consulting. Co warto dodać, bardziej szczegółowa dokumentacja to większe koszty, dlatego prowadzenie ksiąg rachunkowych jest droższe niż ewidencja za pomocą księgi przychodów i rozchodów. To, co odróżnia te dwie formy ewidencji, to również obowiązek rozliczania się za pomocą jednej z nich – pełna księgowość jest obowiązkowa m.in. dla spółek handlowych lub przedsiębiorstw, których przychody przekraczają w przeliczeniu 2 mln euro.

Księga przychodów i rozchodów – uproszczona forma księgowości

Na uproszczoną formę księgowości mogą zdecydować się przedsiębiorcy, którzy nie są zobligowani prawem do prowadzenia pełnych ksiąg. Jest to znacznie prostsza, a jednocześnie tańsza forma ewidencji zdarzeń gospodarczych. KPiR zawiera uproszczone zestawienie przychodów i kosztów, a także informacje dotyczące środków trwałych i wyposażenia. Firmy, które są płatnikami VAT, są również zobowiązane do prowadzenia ewidencji VAT.

I choć danych jest niewiele, a samodzielne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie jest trudne, przedsiębiorcy zazwyczaj zlecają wykonanie tej usługi podmiotom zewnętrznym – przede wszystkim ze względu na stosunkowo niskie koszty prowadzenia tej formy ewidencji przez biuro rachunkowe.