7 lipca 2017

Kategoria:
Finanse

Na czym polega dochodzenie odszkodowań powypadkowych?

Wypadki mogą zdarzyć nam się na każdym kroku, nawet w pozornie bezpiecznym domu – warto wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. Do kogo zwrócić się w sprawie odszkodowania i na czym polega dochodzenie naszych praw

Do kogo zwrócić się po wypadku?

Jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie powypadkowe, powinniśmy zwrócić się w tej sprawie do odpowiedniej instytucji.

Jeśli dla przykładu jesteśmy ofiarą wypadku drogowego, powinniśmy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy lub do zarządcy drogi, jeśli przyczyną wypadku był zły stan nawierzchni – wyjaśnia przedstawiciel Europejskiego Centrum Pomocy PoszkodowanymJeśli z kolei wypadek przytrafił nam się w zakładzie pracy, powinniśmy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak przygotować się do dochodzenia odszkodowania?

W pierwszej kolejności powinniśmy przygotować pismo roszczeniowe, w którym przedstawimy naszą sytuację i uargumentujemy, dlaczego powinniśmy otrzymać odszkodowania. Pismo roszczeniowe powinno zostać dokładnie udokumentowane, gdyż od tego zależy, czy nasza sprawa zostanie rozpatrzona na naszą korzyść – bez wykazania, że ponieśliśmy szkodę niewynikającą z naszego działania, nie będziemy mieli żadnych szans na uzyskanie odszkodowania. Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi błędy lekarskie. Pomoc w zebraniu dokumentacji, przygotowaniu pisma i dochodzeniu swoich praw możemy uzyskać u prawnika lub instytucji specjalizujących się w prowadzeniu tego typu spraw.

Pomoc pełnomocnika – na co możemy liczyć?

Pomoc pełnomocnika do spraw odszkodowań może być bardzo przydatna nie tylko wtedy, gdy ze względu na nasz stan zdrowia nie jesteśmy w stanie sami domagać się swoich praw. Co należy do zadań takiej osoby? Przede wszystkim pomoże nam on w zanalizowaniu całej sprawy – określi jakie świadczenia i w jakiej wysokości należą się nam z poniesionych szkód, jakie dokumenty będą niezbędne w procesie dochodzenia i do kogo zwrócić się z roszczeniami, ustali ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub podejmie odpowiednie kroki jeśli sprawca nie był ubezpieczony. Zajmie się również pozostałymi kwestiami: napisze pismo roszczeniowe, będzie występował w naszym imieniu przez zakładem ubezpieczeń i prowadził negocjacje, pomoże również w uzyskaniu dokumentów potrzebnych w sprawie, np. orzeczeń lekarskich lub opinii biegłych. Ponadto będzie również służył cennymi informacjami oraz radą. Jego pomoc będzie nieprzeceniona, gdyż pozwoli nam uzyskać najbardziej korzystną, niezaniżoną kwotę odszkodowania, która pozwoli nam pokryć wszystkie poniesione przez nas koszty.