17 stycznia 2021

Kategoria:
Finanse

Czym jest taksa notarialna i jakie inne opłaty pobiera notariusz?

Sprzedaż lub kupno nieruchomości, spisanie testamentu czy intercyzy małżeńskiej oraz wiele innych umów wymaga sporządzenia aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Wobec tego, aby je zawrzeć, niezbędna jest wizyta w kancelarii notarialnej, za którą trzeba będzie zapłacić. Od czego jednak zależy koszt usługi notarialnej i z czego on wynika?

Co to jest taksa notarialna?

Usługi notarialne obejmujące przygotowanie określonych dokumentów i wykonanie czynności z nimi związanych wyceniane są na podstawie taksy notarialnej. Maksymalna wysokość taksy notarialnej określana jest przez przepisy w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, wobec tego kancelaria notarialna nie może naliczać za dane usługi wyższych stawek, niż te ujęte w rozporządzeniu.

Przykładowe stawki taksy notarialnej dla czynności notarialnej w zależności od wartości obejmującej jej przedmiot wynoszą więc w przypadku:

  • 3000 zł – 100 zł,
  • od 3000 zł do 10 000 zł- 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • od 10 000 zł do 30 000 zł- 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • od 30 000 zł do 60 000 zł- 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł.

Ponadto wiele popularnych umów wycenianych jest także o wiele niżej, niż wskazuje taksa, gdyż notariusze nie mogą pobierać za nie więcej niż 50% stawki określonej w taksie. Do tego typu umów zalicza się m.in. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego czy umowy deweloperskie. Do taksy notarialnej jest doliczany podatek VAT w stawce 23%.

Za co jeszcze zapłacimy u notariusza?

Oprócz standardowych opłat ujętych w taksie notarialnej, korzystając z usług kancelarii notarialnej, trzeba także liczyć się z innymi wydatkami, którymi mogą być na przykład koszty dojazdu do klienta, kiedy czynności notarialne odbywają się poza siedzibą kancelarii. Dodatkowo notariusze w niektórych przypadkach pobierają także podatki od czynności cywilnoprawnych, spadków lub darowizn, które następnie odprowadzają do odpowiedniego urzędu skarbowego. Także składane przez notariusza po sporządzeniu aktu notarialnego wnioski o wpis do księgi wieczystej wymagają uiszczenia przez jego klientów opłat sądowych, które następnie wpłaca on na konto właściwego Sądu. Dlatego też korzystając z usług notariusza, należy się liczyć nie tylko z kosztami jego wynagrodzenia, ale także wszelkimi dodatkowymi opłatami związanymi z podejmowanymi przez niego czynnościami prawnymi.

Czy opłaty notarialne można negocjować?

Dla wielu osób usługi notarialne, to niemały wydatek, na który bardzo często ich nie stać. Powstaje wtedy pytanie, czy kwotę opłat notarialnych można negocjować? Zadaliśmy je więc notariuszowi z kancelarii notarialnej w Szczecinie.

Opłaty za przygotowanie dokumentów notarialnych i czynności z tym związanych przedstawiane są najczęściej przed umówieniem się na podpisanie dokumentów, a nawet w trakcie zlecania ich przygotowania, dlatego najlepiej właśnie wtedy zapytać o obniżenie stawek, gdyż często są one podawane według maksymalnych kwot określonych w taksie notarialnej. Warto jednak także wiedzieć, że jeśli jedna ze stron czynności notarialnej nie jest w stanie uiścić wynagrodzenia ze względu na ciężką sytuację materialną, może ona złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania o zwolnienie w części lub całości z tych opłat.

Podsumowując, to ile zapłacimy w kancelarii notarialnej za określone czynności notarialne, zależy od wysokości należnych za nie opłat określonych w taksach notarialnych, które można jednak w wielu przypadkach negocjować. Oprócz tego trzeba także pamiętać, że niekiedy konieczne jest także uiszczenie dodatkowych opłat.