księga przychodów i rozchodów
21 lipca 2021

Kategoria:
Finanse

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów i kto może z niej skorzystać?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową, która służy do ujmowania operacji gospodarczych w postaci uproszczonej. Księgowane są w niej różnego rodzaju przychody (ze sprzedaży), zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych wraz z kosztami ubocznymi związanymi z tymi zakupami. Księga przychodów i rozchodów od kwietnia 2016 roku pomaga więc wykazać koszty prac badawczo – rozwojowych firmy. Na czym polega prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Na czym polega proces prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Warto jednak pamiętać, że nie każdy podatnik może prowadzić uproszczoną księgowość w postaci księgi przychodów i rozchodów. Prowadzenie jej dotyczy osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz tych, które jako formę opodatkowania przychodów wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Mogą prowadzić ją także spółki jawne osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto uzyskane ze sprzedaży towarów za poprzedni rok obrotowy nie były większe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Przekraczając ten limit, podmioty muszą prowadzić pełne księgi.

Z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mogą być zwolnieni podatnicy w sytuacjach, które określa  § 4 rozporządzenie w związku z prowadzeniem KPiR. O zwolnieniu z tego obowiązku mogą decydować okoliczności dotyczące stanu zdrowia i wieku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności. Osoby, które chcą korzystać z takiej możliwości, muszą złożyć pisemny wniosek w urzędzie skarbowym minimum 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać. W sytuacji rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia KPiR w trakcie roku podatkowego wniosek składa się w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Zalety prowadzenia KPiR

Wybór metody rozliczenia podatku to dla każdego przedsiębiorcy bardzo ważna sprawa. Księga przychodów i rozchodów jest najpowszechniejszą formą rozliczania się z urzędem skarbowym. Decydują się na taki wybór przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać podatek według zasad ogólnych lub liniowo. Największą zaletą prowadzenia KPiR, jest możliwość wliczenia w koszty prowadzenia działalności wszystkich wydatków związanych bezpośrednio z uzyskaniem przychodu.

W przypadku KPiR podatek płaci się nie od przychodu przedsiębiorstwa, ale od faktycznego dochodu. Warto jednak pamiętać, że KPiR przedsiębiorstwa musi być prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny. Właśnie dlatego biuro rachunkowe KONTO z Wrocławia cieszy się tak dużą popularnością. Kompleksowa, rzetelna obsługa i atrakcyjne ceny powodują, że outsourcing usług księgowych jest zabiegiem często wybieranym przez przedsiębiorców.