8 października 2019

Kategoria:
Finanse

Czym jest pełna księgowość i kogo obowiązuje?

Pełna księgowość – definicja i charakterystyka

Pełna księgowość to jeden z najbardziej kompleksowych i precyzyjnych systemów księgowania. Jest to rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który oprócz wykazania pełnych kosztów i należności podatkowych pozwala na zobrazowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Czym jest pełna księgowość i kto powinien ją prowadzić? Dowiedz się więcej!

Sposobów prowadzenia księgowości w firmie jest wiele. Część osób korzysta z tzw. modelu uproszczonego, czyli z ewidencji przychodów. Uwzględnia ona wyłącznie przychody z prowadzonej działalności. Inną metodą prowadzenia księgowości jest założenie i prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorcy, którzy w ten sposób dokumentują swoją działalność, uwzględniają w niej zarówno dochody, jak i przychody. Opcja ta jest dostępna dla osób, których przychody roczne z działalności wyniosły mniej niż równowartość 2 mln euro.

„W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody w przeliczeniu większe niż 2 mln euro, spółek handlowych i cywilnych oraz podmiotów, które działają w oparciu o prawo bankowe, zachodzi konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości” – wyjaśnia ekspert z Biura Rachunkowego Profit.

Pełna księgowość obejmuje swoim zakresem czynności takie jak:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • gromadzenie wszystkich dowodów księgowych,
  • tworzenie sprawozdań finansowych,
  • obliczanie aktywów i pasywów,
  • ustalanie wyniku finansowego.

W związku z tym przy prowadzeniu pełnej rachunkowości często koniecznym jest zatrudnienie księgowego lub korzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego.

Zalety prowadzenia pełnej księgowości

Precyzyjne i szczegółowe rozliczanie przychodów, wgląd w wydatki i prognozy obciążeń może okazać się doskonałym narzędziem do optymalizacji budżetu prowadzonej działalności. Pełna księgowość umożliwia przedsiębiorcy obserwowanie pełnego ruchu finansowego i odpowiednie na niego reagowanie. Pozwala to na dokładną analizę zobowiązań finansowych, optymalizację wynagrodzeń pracowników oraz wyodrębnienie najmniej korzystnych źródeł finansowania działalności.

Pełna rachunkowość to najbardziej świadomy sposób uprawiania polityki finansowej w firmie. Daje ona ogląd na wszystkie, nawet najdrobniejsze kwestie pieniężne i pozwala w sposób jawny i skrupulatny rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Z tych powodów prowadzanie pełnej księgowości przestaje być dla niektórych przedsiębiorców przykrym obowiązkiem, a staje się najdokładniejszym źródłem informacji i podsumowaniem całej aktywności biznesowej.