Obsługa kadrowo-płacowa
26 września 2020

Kategoria:
Finanse

Czym jest obsługa kadrowo – płacowa?

Rzetelne prowadzenie spraw, które związane są z kadrami i płacami jest bardzo istotne w każdym przedsiębiorstwie, zarówno w tym zatrudniającym kilku, jak i kilkuset pracowników. Prowadzeniem tych kwestii zajmuje się właśnie obsługa kadrowo – płacowa. Zakres prac tego działu jest jednak zależny bezpośrednio od specyfiki danej firmy. Co więc dokładnie należy do obowiązków obsługi kadrowo – płacowej?

Co wchodzi w skład obsługi kadrowo – płacowej?

Zakres czynności związanych z obsługą kadrowo – płacową jest zależny od specyfiki i indywidualnych potrzeb firmy. Ogólnie rzecz biorąc można jednak określić, że dział ten zajmuje się dopełnieniem wszystkich obowiązków, które wiążą się z funkcjonowaniem pracowników w danym przedsiębiorstwie. Przykładowo do obowiązków obsługi kadrowo – płacowej należy przygotowanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę i cywilnoprawnych oraz prowadzenie akt personalnych. Dział opracowuje również listy płac i prowadzi dokumentację związaną z wynagrodzeniami, rozlicza urlopy i delegacje oraz obsługuje rozliczenia ZUS.

Jak mówi księgowy z biura księgowego Moje Podatki: Obsługa kadrowo – płacowa zajmuje się także przygotowywaniem sprawozdań rocznych o dochodach i odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz wystawianiem świadectw pracy i zaświadczeń. 

Widoczne jest więc, że zakres prac, które dotyczą obsługi kadrowo – płacowej jest bardzo szeroki. Co więcej, działania te są niezwykle istotne nie tylko dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale także pracowników. Kadra oczekuje nieomylności i przejrzystości w kwestii otrzymywanych wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, świadczeń z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, które jest w stanie zapewnić jedynie sprawnie działająca obsługa kadrowo – płacowa.

Obsługa kadrowo – płacowa – osobny dział czy zewnętrzna firma?

Obsługa kadrowo – płacowa to bardzo istotna część przedsiębiorstwa, która mocno decyduje o działaniu całej firmy. Zazwyczaj jest prowadzona przez osobny dział w przedsiębiorstwie, ale obecnie coraz częściej usługi tego rodzaju są wykonywane przez profesjonalne biuro księgowe, które ściśle współpracuje z firmą.

Takie rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców jest znacznie korzystniejsze z wielu względów, przede wszystkim finansowych. Korzystanie z usług biura księgowego jest bardziej opłacalne niż zatrudnienie pracownika na indywidualnym stanowisku. Jednocześnie firma może mieć pewność, że wszystkie czynności kadrowo – płacowe będą przeprowadzone w profesjonalny sposób i dotrzymane zostaną wszystkie terminy.