Licytacja komornicza – sprzedaz nieruchomosci lub ruchomosci
3 października 2021

Kategoria:
Finanse

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to jawne i ogólnodostępne działania, które mają na celu sprzedaż nieruchomości oraz ruchomości zadłużonej osoby. Prowadzona jest przez komornika – osobę odpowiedzialną za egzekwowanie roszczeń. Publiczne licytacje przeznaczone są dla każdego podmiotu prawnego lub obywatela. Prawa nabywcy zyskuje ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę zakupu. Czym charakteryzuje się licytacja komornicza?

Charakterystyka licytacji komorniczej

Etapy przebiegu licytacji komorniczej są ściśle określone przez przepisy. Warto wiedzieć, że ściąganie należności od dłużnika nie następuje od razu od licytacji. Rozwiązanie to wchodzi w grę tylko wtedy, gdy komornik nie ma żadnej innej metody na zajęcie z oszczędności lub dochodów dłużnika. Licytacja komornicza zawsze jest poprzedzona wezwaniem dłużnika do uregulowania zadłużenia. Dłużnik ma na uiszczenie zapłaty 14 dni liczonych od dnia otrzymania wezwania. Jeśli takie wezwanie nie przyniesie rezultatu, to komornik rozpoczyna zajmowanie składowych majątku wierzyciela.

Profesjonalne licytacje komornicze i inne czynności egzekucyjne oferuje m.in. kancelaria komornicza Bartosza Rychlika w Sieradzu, która pomaga w dokładnym przeanalizowaniu sprawy, jasnym przebiegu i zgodności z założeniami wymiaru sprawiedliwości Po skutecznym zajęciu majątku dłużnika należy go tylko spieniężyć. W takiej sytuacji sąd wraz z komornikiem podają do wiadomości publicznej datę i miejsce licytacji. Może odbywać się po upływie 14 dni od uprawomocnienia się wyceny majątku wierzyciela. Po ogłoszeniu licytacji, jeśli zajęcie dotyczy nieruchomości, to osoby zainteresowane kupnem mają 14 dni na jej obejrzenie. Osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogą również zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego, które znajdują się w kancelarii komornika.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Aby wziąć udział w licytacji komorniczej, nie potrzeba skomplikowanych działań. Podstawowy warunek to wniesienie wadium w określonej kwocie. Wynosi 1/10 sumy oszacowanego składnika majątku dłużnika. Wadium wpłaca się najpóźniej dzień przed publiczną sprzedażą. Licytacja przeprowadzona przez wykwalifikowanego komornika to gwarancja rzetelności i zgodności z prawem wszelkich przeprowadzanych działań. Cała licytacja komornicza przebiega w myśl zasady „kto da więcej”. Podbijając cenę, należy pamiętać, że nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej. Kwotę zaokrągla się do pełnych zer w górę. Jeśli po trzecim wezwaniu nikt się nie zgłasza, ostatnia osoba licytująca otrzymuje potwierdzenie, że zwyciężyła w licytacji.