przedawnienie podatku doradca podatkowy
14 września 2020

Kategoria:
Finanse

Czy zobowiązania podatkowe mogą ulec przedawnieniu?

Prawo podatkowe dotyczy prawie każdego obywatela. Jednak przepisy często budzą wśród podatników kontrowersje. Wynikają one zazwyczaj z nieznajomości prawa lub niezaznajomienia się ze zmianami, jakie zostają uchwalone. Zgodnie z ordynacją podatkową, zobowiązanie może ulec przedawnieniu po upływie określonego czasu, a podatnik zwolniony jest wtedy z obowiązku spłaty.

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie, gdy jesteśmy „dłużnikami” Skarbu Państwa. Formą realizacji zobowiązania podatkowego jest jego spłata, do której zobowiązany jest podatnik. Wyróżniamy dwa rodzaje zobowiązań:  zobowiązania podatkowe wymierzone w drodze decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowe powstałe podczas samoobliczenia podatku. Dotyczą  m.in. podatków:

  • dochodowego,
  • VAT,
  • od czynności cywilnoprawnych,
  • od spadków i darowizn,
  • dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
  • karty podatkowej.

W momencie gdy podatnik dokonuje spłaty, zobowiązanie podatkowe wygasa. Terminy płatności podatków są regulowane prawnie według ustaw dotyczących danego podatku.

Przedawnienie

Zapłata podatku jest tylko jedną z możliwości wygaśnięcia zobowiązania. Wyróżniamy jeszcze kilka innych przypadków. Zdarzenia te możemy podzielić na efektywne i nieefektywne. Przedawnienie zalicza się do tych drugich. Jest ono spowodowane niezaspokojeniem roszczeń finansowych fiskusa. W przypadku przedawnienia wierzyciel nie może żądać zapłaty podatku ani również odsetek.

Według art. 70 ordynacji podatkowej czas, po jakim mówimy o przedawnieniu, wynosi 5 lat i liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jak dodaje doradca z biura podatkowo-finansowego Kognitariat termin ten nie jest jednak ostateczny. Istnieje możliwość przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia. W takim przypadku bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od nowa.

Zawieszenie biegu przedawnienia

5-letni okres biegu przedawnienia może ulec wydłużeniu. Staje się to w sytuacji, w której sąd stosuje na dłużniku środek egzekucyjny. Takim środkiem może być zajęcie nieruchomości, samochodu lub konta w banku. Innym przykładem zawieszenia  jest złożenie do sądu skargi dotyczącej decyzji przedawnienia zobowiązania. Każdy kolejny środek egzekucyjny sprawia, że bieg zostaje przerwany. Organy podatkowe mogą wstrzymać nakładane działania w przypadku gdy podatnik ma trudną sytuację materialną.

Czy warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego?

18 czerwca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, która w przypadku biegu przedawnienia działa na korzyść wierzyciela, a nie podatnika. Zagadnienia podatkowe nie są prostą sprawą. Często istnieją sytuacje trudne do rozwiązania. W niektórych przypadkach sprawy podatkowe mogą ciągnąć się nawet 20 lat. Warto więc skonsultować się z doradcą podatkowym, aby zasięgnąć porady. Sprawy finansowe są niezwykle ważne, dlatego należy uważnie wybierać zaufanego doradcę.

Profesjonalny doradca podatkowy zapewnia:

  • reprezentowanie przed sądem administracyjnym oraz organami Skarbu Państwa,
  • pisanie pism, skarg i odwołań,
  • pisanie wyjaśnień i zapytań.