Kobieta z dokumentami
26 sierpnia 2021

Kategoria:
Finanse

Czy osoba pracująca na etacie jest zwolniona ze składek ZUS na umowie zleceniu?

Umowy cywilnoprawne w postaci umów zleceń są aktualnie szeroko komentowane – zarówno wśród zleceniobiorców, jak i zleceniodawców. W kontekście takich umów pojawiają się liczne wątpliwości, między innymi dotyczące tego, czy osoba pracująca na etacie jest zwolniona ze składek ZUS na umowie zleceniu. W dzisiejszym artykule postaramy się nieco rozjaśnić tę kwestię.

Łączenie źródeł dochodów w postaci etatu i umowy zlecenie a naliczanie składek ZUS

W Polsce jest wiele osób, które łączą różna źródła dochodów. Może to wynikać z wielu przyczyn, choć najczęściej powodem są kwestie finansowe. Niemal każdy dąży do tego, by mieć jak najlepsze warunki finansowe, a pracowanie dla więcej niż jednego podmiotu jest bardzo często skutecznym sposobem na zrealizowanie tego celu. W wyniku tego dochodzi do połączenia na przykład etatu z umową zleceniem.

W kontekście łączenie źródeł dochodów stawiane są liczne pytania, między innymi o to, czy osoba pracująca na etacie jest zwolniona ze składek ZUS na umowie zleceniu. Rozliczenia ZUS są nierzadko trudne do wykonania dla osób odpowiedzialnych za to zadanie w przedsiębiorstwach. Dlatego właśnie firmy coraz częściej decydują się na skorzystanie ze specjalnych szkoleń kadrowo-płacowych, podczas których przekazywana jest wiedza między innymi na temat tego, w jaki sposób dokonywać rozliczeń ZUS.

Czy od umowy zlecenia łączonej z etatem odprowadza się składki ZUS?

Przedstawiciele firm szkoleniowych, takich jak HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław, doskonale wiedzą o tym, jak skomplikowane może być odpowiednie naliczenie składek ZUS. Kłopot pojawia się między innymi wtedy, kiedy osoba pracuje jednocześnie na etacie i ma podpisaną ze zleceniodawcą umowę zlecenie.

Przyjmuje się, że umowa o pracę ma zawsze pierwszeństwo przed umową zleceniem – choć istotne jest to, jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik. Zgodnie z tym, jeśli pracownik otrzymuje z tytułu umowy o pracę przynajmniej minimalne wynagrodzenie (tzw. najniższą krajową), to z tytułu umowy zlecenia powinien opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Uiszczanie reszty składek zależy od decyzji zleceniobiorcy – dot. umowy zlecenia, umowa o pracę jest w pełni oskładkowana. W innym przypadku konieczne jest opłacanie zarówno składki zdrowotnej, jak i społecznej.

Jeśli zleceniobiorca podpisał kilka umów zleceń, ale łączna suma wynagrodzenia z ich tytułu nie przekracza wysokości płacy minimalnej, to także może opłacać wyłącznie składki zdrowotne z tytułu każdej takiej umowy. W innym przypadku będzie zobowiązany do płacenia składek zdrowotnych i społecznych.