zniesienie intercyzy notariusz
3 lutego 2022

Kategoria:
Finanse

Czy intercyzę można znieść?

Intercyza to umowa majątkowa małżeńska, która reguluje kwestię finansów między małżonkami. Na jej mocy można nie tylko wprowadzić rozdzielność majątkową, ale również rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową. Podpisanie intercyzy okazuje się korzystne w różnych sytuacjach. Jednak małżonkowie powinni dobrze przemyśleć swoją decyzję. Warto sprawdzić, czy istnieje możliwość zniesienia intercyzy.

 

Czy można rozwiązać intercyzę?

Według obowiązujących przepisów prawnych zawarcie związku małżeńskiego łączy się bezpośrednio z powstaniem ustawowej wspólności majątkowej między partnerami. Na tej podstawie środki nabyte przez jednego małżonka wchodzą do majątku wspólnego. Takie rozwiązanie nie jest korzystne dla każdego, dlatego wiele par postanawia podpisać intercyzę u profesjonalisty, np. notariusza z Gdyni. W ten sposób mogą rozszerzyć bądź ograniczyć wspólność majątkową lub doprowadzić do rozdzielności majątkowej. Należy pamiętać, że intercyza nie działa wstecz – umowę zawiera się wyłącznie na przyszłość.

Co ważne, podpisać taką umowę małżeńską mają możliwość również przyszli małżonkowie. W takiej sytuacji postanowienia wejdą w życie, w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Niektórzy mają co do tego wątpliwości. Warto jednak pamiętać, że intercyzę można znieść w każdym momencie, jeżeli chcę tego dwie osoby. Podjęcie odpowiednich działań gwarantuje „usunięcie” intercyzy na przyszłość.

 

Zniesienie intercyzy u notariusza

Podpisanie intercyzy okazuje się korzystne w wielu przypadkach. To rozwiązanie zyskuje na popularności wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej może zagwarantować bezpieczeństwo dla jednej lub obydwu stron. Podejmując decyzję o podpisaniu intercyzy, warto pamiętać, że w każdej chwili można ją znieść. W tym celu należy udać się do doświadczonych specjalistów, np. do kancelarii notarialnej Anny Kużelewskiej w Gdyni. Profesjonalista przygotuje niezbędne dokumenty i wytłumaczy klientom niezrozumiałe przepisy prawne.

Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy majątkowej małżonkowie powinni również pamiętać, że intercyzy nie można anulować. Jednak w razie potrzeby istnieje możliwość zawarcia umowy, która rozszerzy wspólność majątkową o dobra materialne, nabyte w czasie trwania intercyzy. Do zniesienia intercyzy dochodzi wyłącznie za zgodą dwóch małżonków. Mimo to obowiązujące przepisy pozwalają na unieważnienie małżeńskiej umowy majątkowej w sądzie. W takiej sytuacji jedna ze stron umowy musi udowodnić, że działała pod przymusem lub była nieświadoma sytuacji finansowej.