eksperckie uslugi ksiegowe
6 października 2021

Kategoria:
Finanse

Co obejmują eksperckie usługi księgowe?

Prowadzenie biznesu to nie tylko zajmowanie się kwestiami dotyczącymi bieżącego zarządzania i planowania rozwoju, ale też konieczność poświęcania czasu na niezbędne formalności. Wśród nich największe znaczenie mają rozliczenia z fiskusem, naliczanie i odprowadzanie składek, a także sprawy kadrowo-płacowe. Ze względu na skomplikowanie przepisów i konieczność posiadania fachowej wiedzy, najlepiej powierzyć je doświadczonemu biuru księgowemu.

 

Prowadzenie rachunkowości

 

Najważniejszym obszarem działania każdego biura rachunkowego jest zajmowanie się świadczeniem usług księgowych. W ich ramach, w zależności od wielkości firmy, jej formy prawnej oraz osiąganego przychodu, może to być m.in. prowadzenie pełnej księgowości. Będzie ona konieczna, gdy chodzi o spółki prawa handlowego, a także podmioty, których przychody przekraczają 2 miliony euro. Poza rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych według zasad opisanych w Ustawie o rachunkowości potrzebne będzie też przygotowywanie sprawozdań finansowych – bilansu oraz rachunku zysków i strat, a niekiedy poddawanie ich badaniu przez biegłego rewidenta. W mniejszych firmach, w tym jednoosobowych działalnościach gospodarczych księgowość wiąże się z wypełnianiem Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a w przypadku niektórych branż Ewidencji przychodu niezbędnej przy podatku ryczałtowym.

 

Obsługa kadr i płac

 

Firmy zatrudniające pracowników muszą także zadbać o sprawy kadrowo-płacowe. Biura księgowe oferują naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie list, obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także wypełnianie i wysyłanie deklaracji do ZUS. Zapewniają też wsparcie, jeżeli chodzi o rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, jak również prowadzenie akt osobowych pracowników. Obejmuje to zwykle obsługę umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, wystawianie świadectw pracy, gromadzenie zaświadczeń lekarskich oraz o uczestnictwie w szkoleniach bhp i ppoż., zbieranie potrzebnych przy niektórych zawodach zezwoleń i poświadczeń posiadanych przez pracowników uprawnień.

 

Doradztwo podatkowe

 

Dobre biuro księgowe może świadczyć również usługi doradztwa podatkowego. Będzie tak w przypadku Biura Rachunkowego BUR, gdzie można skorzystać z pomocy doradcy podatkowego wpisanego na listę doradców, prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Pozwala to na uzyskiwanie porad i opinii podatkowych, korzystanie z możliwości reprezentacji przed organami skarbowymi i sądami, a także m.in. wypełniania zeznań czy pomocy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.